Adam Zagajewski: Två länder slåss, mycket vänskapligt, om Anders Bodegård

11 januari 2019

I dessa dagar fyller Anders Bodegård 75 år. När han i ungdomen gjorde svensk militärtjänst lärde han sig ryska. Hans uppgift var att avlyssna besättningens samtal på sovjetiska u-båtar.

Så föddes en översättare.

Litterära översättare gör ju detsamma: även de lyssnar noga till u-båtars samtal.

Läs mer: ”Några ord till den nya regeringen” – dikt av Adam Zagajewski 

Hans två viktigaste språk, de två litteraturer som han översätter till svenska, är polska och franska. Det är sådana franska författare som Jean Racine och Gustave Flaubert, men också Jean Rouaud och Patrick Chamoiseau.

En av de viktigaste polska författarna för honom är Witold Gombrowicz, vars ”Dagboken” han översatt i sin helhet. Som han själv ofta framhållit har han lärt sig mycket av Gombrowicz. Tack vare Anders har Gombrowicz blivit en uppskattad författare i Sverige, en nittonhundratalsklassiker. Jämsides med Gombrowicz måste Czesław Miłosz och Wisława Szymborska nämnas. Välunderrättade källor menar att hans lysande översättningar hade inflytande på Svenska Akademiens beslut att tilldela Szymborska Nobelpriset 1996.

Med Wisława Szymborska hade Anders Bodegård stått på vänskaplig fot ända sedan början av 80-talet, när han tillbringade några år i Kraków som svensklektor under krigstillståndets svåra tid. Han har berättat att hans mamma blev orolig över mediernas nyheter från Polen och skickade honom matpaket. Ändå förlorade han flera kilo i vikt.

Välunderrättade källor menar att hans översättningar hade inflytande på Svenska Akademien.

I stället vann han många vänner. Studenterna avgudade honom. Han blev också snabbt en del av Krakóws litterära kretsar, vilket inte var svårt. Hans utmärkta polska väckte beundran, och hans nyfikenhet på allt som var intressant i vår kultur väckte stor sympati. Och vad gällde politiska frågor var det inte mycket i hans ovilja mot varje slags auktoritärt och nationalistiskt styre, och hans proeuropeiska inställning, som skilde honom från vännerna i Kraków.

När han kom hem till Stockholm fortsatte han arbeta intensivt med översättningar från polska. Men det gällde inte bara litteratur; under 80-talet var han en av de engagerade Polenvänner – andra var till exempel Lars Kleberg, Maciej Zaremba och Agneta Pleijel  – som envist verkade för att sprida information om polsk politik och kultur till den svenska allmänheten. Denna grupp grundade tidskriften Hotell Örnsköld, som under några år var ett skyltfönster för polsk kultur i Sverige.

Snart anslöt sig Ryszard Kapuściński till de författare som stod honom närmast. Många år senare tilldelades Anders det viktiga Ryszard Kapuściński-priset för sina översättningar av den store reporterns böcker. Det resulterade också i en vänskap och i gemensamma resor, till exempel till Kapuścińskis födelsestad Pinsk, som numera tillhör Belarus. Han har också översatt många andra romanförfattare och poeter, till exempel Ewa Lipska och undertecknad.

Bokrecension: Adam Zagajewskis ”Antenner i regn” 

I Kraków betraktas han som en Krakówförfattare, som bara av en slump råkade födas i Stockholm.

Med tiden blev Anders en så känd och framstående gestalt att han gav upphov till en hel plejad av yngre översättare, hans elever. Det är ingen överdrift att säga att han i hög grad blev en svensk motsvarighet till Karl Dedecius, den legendariske översättaren och kulturförmedlaren mellan Polen och Tyskland. Anders besökte ofta Polen och mottogs översvallande i Kraków, Warszawa och Gdańsk. I Kraków betraktas han i princip som en Krakówförfattare, som bara av en slump råkade födas i Stockholm. Man han är också beundrad och omtyckt i Stockholm.

Och nu fyller han 75 år. Sju grekiska städer slogs om att vara Homeros hemstad. Två länder slåss, mycket vänskapligt, om Anders Bodegård. Och tillsammans skålar de för hans välgång.

Adam Zagajewski är en av Polens mest erkända poeter. På svenska har sju av hans böcker getts ut, senast ”I andras skönhet” (Norstedts, 2015), alla i översättning av Anders Bodegård.

Övers: Tomas Håkanson.

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: