Advokatutredningen: Katarina Frostenson bör lämna Akademien

18 december 2018

Enligt utredningen har akademiledamoten Katarina Frostenson läckt information och på så vis skadat Svenska Akademien.

Advokatbyrån Hammarskiöld & Co som gjort utredningen skriver att det är ”styrkt att Katarina Frostenson läckt information från Akademien om Nobelpristagare och inval” till Arnault, och att han ”sedan lämnat information vidare på ett sätt som gynnat honom själv och skadat Akademien”.

I sin avslutande rekommendation skriver advokatbyrån: ”Vår uppfattning är därför att Katarina Frostenson omedelbart bör hörsamma Akademiens resolution och utträda frivilligt. Om så ej sker är enligt vår uppfattning Akademiens ledamöter enligt 48 § i Akademiens stadgar skyldiga att utesluta henne.”

DN har tidigare rapporterat om att ledamöter ställt sig bakom en avsiktsförklaring om att Frostenson ska uppmanas att självmant lämna sin stol, med hänvisning till just paragraf 48 i Akademiens stadgar.

Paragrafen handlar om den tystnads- och lojalitetsplikt man kräver av en ledamot. Just denna paragraf tillfogades en rad nya kommentarer när Akademien, efter höstens första sammankomst, presenterade en omfattande nytolkning av stadgarna. En av kommentarerna förtydligar att en ledamots partner (på Akademispråk ”ledsagare”) är att betrakta som en utomstående och därmed bryter man mot sekretessen om man läcker till denne.

”Ledamoten ansvarar såsom för sig själv för att dessa informeras om och iakttar tystnadsplikt rörande sådan information som de kan komma att få del av”, står det i kommentaren.

En anonym uppgiftslämnare, N.N. 3, som blev bekant med Jean-Claude Arnault i mitten av 1990-talet, säger att Arnault kunde prata om inval, att han kunde vara med och påverka vilka som blev invalda i Akademien. Han påstås ha varit väldigt nöjd med att Anders Olsson, som han såg som en god vän, blev invald, och att han ofta och gärna pratade om att Horace Engdahl ingick i hans vänskapskrets.

Ett annat vittne, N.N. 1, säger att Arnault brukade prata om Frostenson och hur hon blivit invald, och hur de tillsammans fått Horace Engdahl invald. ”N.N. 1 antar att de väl i alla tider valt in sina kollegor och vänner i Akademien”, står det i utredningen.

Under måndagen framkom flera uppgifter ur utredningen i Svenska Dagbladet, bland annat vittnesmål från tidigare ledamoten Klas Östergren och dramaturgen Anna Kölén. Då nämndes bland annat fallen Wislawa Szymborska 1996, Elfriede Jelinek 2004 och Harold Pinter 2005.

Även tidigare ständiga sekreterarna Sara Danius och Peter Englund vittnar under egna namn i utredningen.

När Nobelpriset gick till Patrick Modiano 2014 misstänktes det ha läckt i förväg, enligt dåvarande ständige sekreteraren Peter Englund. Förutom Englund krävde även ledamoten Per Wästberg att utredningen skulle offentliggöras: ”Transparens! Jag har från början gått på den linjen”, sa han till DN.

Den nya utredningen slår, precis som Akademiens första utredning, fast att Jean-Claude Arnault vid minst sju tillfällen i förväg känt till och spridit uppgifter om Nobelpristagare i litteratur. Dessutom ska Arnault, som tidigare också varit känt, haft kännedom om inval av nya ledamöter, bland annat innan Kristina Lugn valdes in. Advokatbyrån ser det som inte som rimligt att någon annan än Katarina Frostenson är den som som har läckt uppgifterna till Arnault.

Till TT säger ständige sekreteraren Anders Olsson att han i nuläget inte kan säga om man kommer att följa advokatbyråns rekommendationer om att utesluta Frostenson om hon inte avgår frivilligt.

– Vi måste ta upp det här i plenum i Akademien först, säger Olsson.

Akademiens nästa sammankomst är först den 17 januari. Olsson räknar med att man kommer att ta upp ärendet då.

På frågan om det finns det någon annan lösning på problemet än att Frostenson lämnar Akademien håller Olsson flera möjligheter öppna.

– Jag tror att vi måste hålla möjligheten öppen för förlikning. Vi ska nog inte låsa oss för en lösning.

Enligt utredningen har samtliga intervjuade akademiledamöter förnekat att de skulle ha lämnat några sekretessbelagda uppgifter till Arnault. Katarina Frostenson har dock inte låtit sig intervjuas och heller inte ”önskat lämna några detaljerade förklaringar”.

Texten uppdateras.

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: