ASAP Rocky anlitar pr-byrå – ”mycket ovanligt i svenska brottmål”

16 juli 2019

Fallet med den häktade världsstjärnan ASAP Rocky, misstänkt för misshandel, har skapat starka reaktioner både i Sverige och i omvärlden. I helgen ska en 100.000-hövdad publik i Ukraina under en konsert med rapstjärnan ASAP Ferg ha skanderat ”Free Rocky”, enligt artistens Instagramkonto. 600.000 personer har skrivit under ett upprop som kräver stjärnans frigivning. Flera andra artister inom hiphopvärlden har krävt att ASAP Rocky ska släppas fri. Några har hotat med bojkott av Sverige.

Rapstjärnornas protester har gett ringar på vattnet. Bråket på en gata i Stockholms city den 30 juni har vuxit till att bli en internationell fråga på storpolitisk nivå.

Bland annat uppmanade den amerikanska ex-diplomaten Mark Brzezinski i förra veckan den svenska regeringen att gripa in i brottsutredningen och sätta ASAP Rocky på fri fot – bland annat för att frihetsberövandet av artisten skulle skada Sveriges varumärke. Även den amerikanska medborgarrättsaktivisten Al Sharpton har uppmanat amerikanska UD att ingripa och vill själv besöka Rakim Mayers, som artisten egentligen heter, i häktet. 

Läs mer: Amerikanska UD följer ASAP Rockys fall 

ASAP Rockys amerikanska management har anlitat en svensk pr-firma, Assefa Communication. Byrån har inte själv haft kontakt med den häktade artisten, uppger byråns grundare Lili Assefa.

Vad består pr-arbetet av rent konkret?

– Det handlar mycket om att besvara frågor från medier och att förklara för ASAP Rockys team i USA vad som händer här i Sverige. Min roll är att vara förklarande och hjälpa till med de medieförfrågningar som kommer. Jag fungerar som en rådgivare för hans team, säger Lili Assefa.

Så ert mål är inte att försöka påverka rättsprocessen?

– Nej, absolut inte.

Vad vill ni då påverka? Handlar det mer om mediebilden av ASAP Rocky? 

– Journalister ringer hela tiden och vill ha information och vi försöker dela med oss av fakta.

Har ni varit i kontakt med någon av de artister som har uttalat sitt stöd för ASAP Rocky?

– Nej. Det här är en världsstjärna som har ett jättestort team i USA. Min roll är att ta emot alla förfrågningar och att förklara för teamet i USA vad som händer här i Sverige, säger Lili Assefa.

Enligt Fredrik Wersäll, riksmarskalk och tidigare hovrättspresident, är det mycket ovanligt att en pr-firma kopplas in i ett brottmål. 

– Jag har inte varit med om den situationen i ett svenskt fall någon gång förut. Jag har aldrig hört talas om det. Jag tror att svenska pr-firmor har så pass goda kunskaper om det konstitutionella systemet att de förstår att en domstol inte påverkas av pr, säger Fredrik Wersäll.

Så du tror att pr i allmänhet har väldigt liten effekt på rättsprocesser? 

– Ja, det är min förhoppning att det är så. Bara för att man är en uppmärksammad person ska man inte ha någon särbehandling åt något håll. Startpunkten för rättssäkerhetsarbetet är att alla fall ska behandlas lika och att man inte ska göra skillnad beroende på person.

Inte heller Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg känner till något motsvarande rättsfall i Sverige där en pr-byrå har kopplats in.

– Jag känner inte till att man i ett brottmål har gjort det. Men jag utesluter inte att företag i civilprocesser kan ha anlitat pr-byråer, utan att det syns utåt. Den principiella frågan är om media påverkar rättsprocessen. Mitt intryck är att domstolarna inte låter sig påverkas av medietryck, även om de som sitter i domstolarna också är människor. Och självklart kan förhörspersoner påverkas om det är stark mediebevakning, säger Anne Ramberg.

Senast fredag den 19 juli, då häktningstiden går ut, ska åklagaren fatta beslut om eventuellt åtal. Om förundersökningen inte är färdig till dess kan åklagare Fredrik Karlsson begära en omhäktning av Rakim Mayers. 

Att det stora internationella trycket skulle påverka åklagarens beslut är osannolikt, bedömer Anne Ramberg. Däremot tror hon att det skulle kunna ha effekt på hur skyndsamt ärendet hanteras.

– Om rapparen bestämmer sig för att han vill använda alla till buds stående medel för att påskynda avgörandet kan man knappast kritisera honom för att anlita en pr-byrå. Det handlar om statens maktutövning över en enskild. Och principiellt kan man diskutera proportionaliteten i att häkta en person så lång tid som det är fråga om här, säger hon.

I lördags kom besked om att ASAP Rocky byter ut sin advokat, från Henrik Olsson Lilja till Slobodan Jovicic. Varken Henrik Olsson Lilja eller Lili Assefa vill kommentera bakgrunden till skiftet:

– Jag har ingen kommentar till det. Slobodan Jovicic har fått förtroende från teamet, säger Lili Assefa. 

Hur vanligt det är att byrån gör pr åt parter i brottmål vill Lili Assefa inte heller gå in på:

– Jag kan inte kommentera mina tidigare klienter, men jag har haft sådana uppdrag tidigare.

Läs mer: ASAP Rocky misstänkt för misshandel –  detta har hänt 

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: