ASAP Rocky döms till villkorlig dom för misshandel

14 augusti 2019

ASAP Rocky – som egentligen heter Rakim Mayers – och två av hans medarbetare åtalades för att ha misshandlat en 19-årig man den 30 juni i år. 

På onsdagen kom domen. ASAP Rocky fälls för misshandel och döms till villkorlig dom. Han ska också solidariskt med sina medarbetare, som också anses skyldiga till misshandel, betala skadestånd till målsäganden på totalt 12.500 kronor. 

När fallet togs upp i Stockholms tingsrätt i juli yrkade åklagaren på att artisten skulle dömas till sex månaders fängelse. 

Skadeståndet består av 10.000 kronor för kränkning samt 2.500 kronor för sveda och värk. Den 19-åriga mannen hade begärt ett skadestånd på närmare 140.000 kronor, där 49.700 kronor var för de ärr han hävdar att skadorna kommer att lämna efter sig, men det avslås eftersom det inte kunnat fastställas att de tilltalade har orsakat skadorna.

De tre försvarsadvokaterna har genomgående hävdat att misshandeln skedde i självförsvar. Men rätten anser att det inte har gått att bevisa. Tingsrätten beaktar ”i viss mån” att de tilltalade försökt komma bort från målsäganden i syfte att undvika bråk, står det i domen. Men det ses inte som nödvärn.

– Tingsrätten fäster tilltro till vad två unga kvinnor berättat som hördes som vittnen. Mot bakgrund av det finner tingsrätten det klarlagt att det inte var en nödvärnssituation, säger rättens ordförande Per Lennerbrant.

Rätten anser inte att de tre åtalade har agerat gemensamt, och ASAP döms enbart för sin del i misshandeln. Däremot menar rätten att hans medarbetare har agerat i samförstånd.

Efter rättegången, som avslutades den 2 augusti, försattes ASAP Rocky och de två andra åtalade männen på fri fot. 

Den villkorliga domen innebär att ASAP Rocky inte behöver inställa sig i Sverige.

Enligt domen har det inte kunnat fastställas att 19-åringen blivit slagen med en trasig glasflaska. Detta menar 19-åringen var upptakten till den efterföljande misshandeln. Men rätten anser det inte bevisat att mannen blev slagen med glasflaskor.

Enligt Per Lennerbrant är det bevisat att den målsägande fått skärskador i samband med händelsen, men att det inte går att avgöra hur de har tillfogats 19-åringen.

- Det gör att de tre tilltalade döms för misshandel men att det inte har varit misshandel av så allvarliga karaktär att det innebär fängelse, säger Per Lennerbrant.

Tingsrätten är enig i sin dom.

Händelsen väckte stor uppmärksamhet och har följts av medier från hela världen. Även USA:s president Donald Trump engagerade sig i fallet och ringde Sveriges statsminister Stefan Löfven i ett försök att få rapartisten släppt ur häktet.

Foto: Nicklas Thegerström

Efter rättegången, som avslutades den 2 augusti, försattes ASAP Rocky och de två andra åtalade männen på fri fot. 

Läs mer: Fallet ASAP Rocky – detta har hänt hittills

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: