Debatt: Idiotiskt att kapa tjänster på populära Stadsbiblioteket

15 april 2019

Elva miljoner besökare. Med sann glädje kunde Stockholms stadsbibliotekarie rapportera om framgångarna under år 2018. Besökssiffran är den högsta i stadsbibliotekets historia. Utlåningen och programverksamheten har också ökat. 

”Biblioteken finns med i stockholmarnas vardag”, säger stadsbibliotekarien Daniel Forsman. Han och alla andra som jobbar i stans bibliotek hade i detta ögonblick många skäl att känna arbetsglädje och stimulans inför framtiden.

Det nya kulturborgarrådet Jonas Naddebo, centerpartisten som var i opposition när detta hände och därför inte delaktig, hakar på och säger i ett pressmeddelande att han är otroligt stolt över det arbete som utförs på våra bibliotek. Han ser därtill fram emot att utveckla verksamheten ytterligare under denna mandatperiod. 

Lovande, tänker de biblioteksanställda och vi andra medborgare som bryr oss om biblioteken. 

Men så händer något märkligt. Strax därefter presenterar Naddebo planerna för 2019. Tvärtemot vad han nyss sagt ska budgeten skäras ned och stadsbiblioteket måste avveckla hela fyrtio personer. Ytterligare nedskärningar planeras för kommande år.  

Naddebos insats som kulturborgarråd är kort men innehåller redan flera märkliga uttalanden. I stort sett samma dag som han tillträdde i höstas uttryckte han en åsikt om att privatisera bibliotek. Det fick han ta tillbaka efter protester från andra partier i den nya majoriteten. Inte långt därefter kom ett nytt påstående då han menade att Stadsteatern borde bli lönsam. Även detta följdes av politisk tystnad men säkert en ny tillrättavisning. 

Stockholm är en stad i tillväxt. Vi blir fler människor varje år. Det säger sig själv att det inte går att utveckla biblioteksverksamheten med kraftiga nedskärningar. 

Vi föreslår att Jonas Naddebo för tredje gången biter i det sura äpplet men denna gång genom att se till att budgeten ökar och gör det möjligt att utveckla den av alla så omtyckta biblioteksverksamheten. 

Ge bibliotekspersonalen arbetsglädjen tillbaka.

Olle Burell och Bengt Säve-Söderbergh, Socialdemokrater i kulturnämnden, Stockholm 

Läs mer: ”Historiskt kraftiga besparingar” 

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: