Efter fuskanklagelser – Moderaterna kräver extern granskning av studieförbunden

22 februari 2021

I januari kunde DN berätta att studieförbunden tvingas betala tillbaka mångmiljonbelopp i statsbidrag på grund av felaktigheter i bidragsanvändningen. I förra veckan fastställdes summan som de tio förbunden är skyldiga till sammanlagt 39 miljoner kronor.

Bakgrunden till återbetalningskraven är interna granskningar som förbunden gjort för att upptäcka fusk och oegentligheter. Som en följd av egenkontrollen strök förbunden drygt en miljon studietimmar i hela landet mellan 2017 och 2019.

Strykningarna motsvarar drygt två procent av verksamheten under de tre åren. Kritiker hävdar dock att problemen sannolikt är betydligt större.

DN Debatt (20/2) skriver tre forskare, däribland docent Magnus Ranstorp, om uppgifter man fått från icke namngivna källor som hävdar att mellan 60 och 70 procent av studieförbundens totala verksamhet egentligen är fusk.

Magnus Ranstorp.
Magnus Ranstorp. Foto: Jessica Gow/TT

Moderaterna i riksdagens kulturutskott uppmanar nu regeringen att tillsätta en extern granskning av studieförbundens verksamhet. Partiets kulturpolitiska talesperson Viktor Wärnick säger att det finns indikationer på att fusket är mer utbrett än vad som rapporterats.

– Vi vill även ha förslag på åtgärder som förebygger möjligheterna att göra felrapporteringar i framtiden, så att vi stävjar fusket, säger Viktor Wärnick.

Studieförbunden betonar att den största delen av verksamheten fungerar som den ska. Behövs det verkligen en extern granskning?

– Granskningen som har gjorts är en självgranskning. Förbunden har dessutom använt olika varianter för att granska sig själva. För att få enhetlighet och legitimitet behövs det en extern granskning, säger Viktor Wärnick och fortsätter:

Viktor Wärnick (M).
Viktor Wärnick (M). Foto: Pressbild

– Om siffrorna på mellan 60 och 70 procent stämmer, att så hög andel handlar om fusk, då handlar det om hisnande belopp, uppemot en miljard kronor per år.

Man hänvisar till källuppgifter när man uppger att det är mellan 60 och 70 procent. Hur säker kan man vara på de uppgifterna?

– Det är därför det vore bra med en extern granskning. Så att man får klart vilka belopp och siffror det är som gäller.

Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar utesluter inte att det kan bli tal om hårdare åtgärder. Men först bör man låta Folkbildningsrådet och studieförbunden slutredovisa sina interna kontroller, säger hon.

– Först får vi ta ställning till vilka åtgärder som de själva anser är nödvändiga att vidta. Om inte utskottet och mitt parti är nöjda med förslagen som presenteras, då är jag inte främmande inför att man låter en extern aktör titta närmare på verksamheterna, säger Lawen Redar.

Lawen Redar.
Lawen Redar.

Hur ser du på uppgifterna att mellan 60 och 70 procent av verksamheten kan utgöras av fusk?

– Det är häpnadsväckande uppgifter. Jag har samtalat med Magnus Ranstorp kring det här under morgonen. Jag skulle behöva ett starkare underlag för att få en ordentlig bild av hur man har kommit fram till det här, säger Lawen Redar och tillägger:

– Jag är väldigt angelägen om att pengarna ska gå till folkbildningen och ingenting annat. Jag kommer så klart att fortsätta samtala med artikelförfattarna kring hur de landat i de här slutsatserna. Självklart har jag stor respekt för deras forskning.

Kraven på studieförbunden att säkerställa att bidragen använts korrekt har ökat det senaste året. Det är en följd av att flera förbund under 2019 och 2020 upptäckte att man i Järvaområdet i Stockholm utnyttjats och utsatts för systematiskt bedrägeri och organiserad brottslighet.

De har varit så säkra på att det finns fler Järva

Folkbildningsrådet och studieförbundens samarbetsorgan har efter att härvan uppdagades varit i kontinuerlig kontakt med polisens nationella operativa avdelning, Noa. Och även polisen har befarat att fusket är utbrett på flera håll i landet, visar mejlkonversationer som DN tagit del av.

Den 19 januari – dagarna efter att studieförbunden redovisat resultaten från sina interna granskningar – skrev Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner ett mejl till David Samuelsson, som är generalsekreterare för bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden i samverkan. Maria Graner föreslog att man snabbt skulle boka in ett nytt möte med Noa:

”De har varit så säkra på att det finns fler Järva, men studieförbunden hittar vad jag förstår ingenting i närheten av den omfattningen i denna granskning”, skrev Maria Graner i mejlet och fortsatte:

”De borde ha hittat det om det finns, tänker jag, så svaret är förhoppningsvis att det inte har hunnit sprida sig vidare. Vi skulle behöva ha någon form av återkoppling med Noa tänker jag, så att de kan känna sig trygga med resultatet, olyckligt om de säger till media att det säkert finns mer.”

David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan.
David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan. Foto: Pressbild

David Samuelsson och Maria Graner träffade polisen för ett uppföljande möte den 1 februari, där man informerade om resultaten från granskningarna. David Samuelsson bekräftar för DN att polisen har trott att förbunden skulle hitta fler härvor likt den i Järvaområdet.

– Men inget studieförbund hittar problem av den art och omfattning som vi hade på Järva. Av felen som hittats så ingår det bedrägerier i mindre omfattning men inte systematiska bedrägerier av den karaktären, säger David Samuelsson.

Han beskriver anklagelserna som riktas mot studieförbunden på DN Debatt som väldigt allvarliga. I flera debattsvar på måndagen kritiseras också forskarna för att ha dragit alltför drastiska slutsatser av uppgifter från två anonymiserade källor.

– Studieförbunden har gjort en mycket noggrann granskning och kommit fram till att två procent av verksamheten ska strykas. Det i sig är allvarligt, men jag ser inte att Magnus Ranstorp och de andra för fram något annat än hörsägen från två anonyma källor. Jag delar inte alls den bedömningen, säger David Samuelsson.

Han säger att studieförbunden redan sedan tidigare har välkomnat en extern utvärdering av folkbildningen, och även föreslagit att staten ska utse en revisor i Folkbildningsrådet. Men han är tveksam till att det behövs en extern granskning.

– Vi har ett väldigt offensivt åtgärdsprogram för att motverka brister. Jag ser inget som indikerar att det skulle vara mycket mer omfattande problem än det vi har upptäckt.

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: