Efter JO-anmälan: Försvaret försvarar Schyfferts Jas-flygning

19 juni 2019

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: