Expert om USA-ministerns besök: Synnerligen ovanligt

19 juli 2019

Under helgen besöker USA:s biträdande utrikesminister Carl Risch, med ansvar för konsulära frågor, Stockholm. Förutom att träffa ASAP Rocky och de två andra amerikanska medborgare som omhäktades under fredagen ska Risch även träffa representanter för den svenska regeringen. 

Jan Hallenberg, senior forskningsrådgivare vid Utrikespolitiska institutet och expert på utrikespolitik, säger att han inte kan minnas att något liknande har skett tidigare. 

– Det visar att det svenska häktningsförfarandet är väldigt speciellt, att människor kan sitta ganska länge innan de får en chans att komma ut. I USA kan man betala borgen och det här är ju en rik och berömd person som givetvis har massor av pengar. I USA hade han väl varit ute efter åtta timmar. 

Borde inte amerikanska myndigheter känna till hur vårt system fungerar?

– Jo, det är slående att exempelvis den förra USA-ambassadören i Sverige protesterar, han borde veta hur vårt system fungerar och att det inte går att påverka. Men att vanliga amerikanska medborgare inte förstår är inte så konstigt. 

Hallenberg menar att det är en markering från den amerikanska regeringen att skicka en så pass högt uppsatt politiker till Sverige.

– Det är stormakten som alltid utgår från att deras amerikanska system är överlägset, att alla känner till hur det fungerar och att alla andra länder ska rätta in sig i ledet. Det finns element av detta i USA:s agerande internationellt, inklusive detta fall.

Jan Hallenberg, senior forskningsrådgivare vid Utrikespolitiska institutet. Foto: Pressbild/Utrikespolitiska institutet

Att det är den republikanska presidenten Donald Trump som sitter vid makten tror Hallenberg inte har någon betydelse.

– Nej, jag tror det här hade hänt även om Hilary Clinton varit president. Det är inte den politiska ideologin hos presidenten, utan att två olika politiska och juridiska system stöter mot varandra där sättet att behandla rika och kända människor är ett helt annat i USA.

Han vidhåller samtidigt, precis om Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, att det finns skäl för de amerikanska myndigheterna att kritisera Sveriges långa häktningstider. 

– Det är säreget och något som många andra länder upplever som stötande, att deras medborgare får sitta häktade så länge. Men återigen, det är det systemet vi har i Sverige. Det är möjligt att det här fallet tillsammans med andra fall leder till att saken tas i beaktande och att man kan ändra på det. Men det är en oerhört lång process, säger Jan Hallenberg. 

Läs mer: 

Amerikansk minister träffar regeringen angående ASAP Rocky

Detta har hänt i fallet ASAP Rocky

ASAP Rockys advokat: ”Han kommer bli frikänd”

UD bekräftar: Diplomatiska kontakter om ASAP Rocky 

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: