Franciska Skoogh spelar förunderligt drabbande musik

20 september 2020

Först möts man av det grandiost strålande anslaget i Schumanns Fantasi Op. 17, för att sedan ledas mot en allt smärtsammare känsla av upplösning. Så inleds Staffan Storms pianosvit i fem satser som är inspirerad av textfragment skrivna av Schumann strax före och under hans sista tid på sjukhuset i Endenich. Här står gränsen till vanvettet vidöppen och alla tänkbara ledstänger manas därför fram för att hålla verkligheten kvar - minnen, kärleksbrev och till och med en inköpslista. Och allt blir till en förunderligt drabbande musik, i Schumanns anda fast den är helt nykomponerad. Som pianist hör vi en lysande Franciska Skoogh som också kompletterar Storm med Schumanns pianosonat Op.11. En musik som tvärtom inte famlar efter ledstänger, utan som tar alla risker av att bli helt utom sig.

Bästa spår: ”Wie dank’ ich Dir für Deine Gaben”

Läs mer om musik och fler texter av Martin Nyström

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: