Idéhistorikern David Karlsson frias från anklagelserna om förtal

15 maj 2019

Göteborgs tingsrätt skriver i ett pressmeddelande att ”juryn besvarat frågorna om författaren har gjort sig skyldig till brott nekande på alla punkter”. Utslaget kan inte överklagas och David Karlsson frias från anklagelserna.

– Jag är otroligt lättad. Om det här kan bidra till att andra skribenter, författare och journalister inte låter sig skrämmas så är mycket vunnet. Det är den principiellt viktigaste saken i det här målet, säger David Karlsson.

Förhandlingen i tryckfrihetsmålet ägde rum inför en jurydomstol bestående av nio medlemmar. Rättegången skulle ha inletts redan i oktober förra året, men har skjutits upp. Målet, som tillkom efter ett enskilt åtal, handlade om huruvida David Karlsson genom att använda orden ”avskedad” och ”rättshaverist” för att beskriva en intervjuperson hade gjort sig skyldig till förtal. 

Orden användes i en essä David Karlsson skrivit, som ingår i en antologi om tidningen Nya Tiders medverkan på Bokmässan. David Karlsson intervjuade och skrev om prästen Axel W Karlsson, som tidigare var anställd i Svenska kyrkan, och som i texten beskriver sig själv som en ”inspiratör” till idén att tidningen – där han också skrivit – skulle delta på mässan.

Axel W Karlsson reagerade på den beskrivning som David Karlsson gjorde över hans tidigare arbetssituation, och menade att den var helt felaktig. Han stämde David Karlsson för förtal och krävde ett skadestånd på 25.000 kronor. ”Axel har felaktigt utmålats som en rättshaverist som misskött sin tjänst som präst så grovt att han blivit avskedad”‚ skrev hans advokat Carl Ridderstråle till DN i september förra året.

Carl Ridderstråle skriver i en kommentar efter juryns besked på onsdagen att det är ett tråkigt besked.

– Samtidigt visste Axel hela tiden att tryckfrihetsmål är svårförutsägbara då de avgörs av en jury som består av lekmän. Beslutet att ogilla åtalet har alltså inte fattats av jurister. För att vinna måste man övertyga sex av nio jurymedlemmar om att åtalet ska bifallas. Det har vi inte lyckats med och Axel respekterar givetvis juryns beslut, skriver advokaten.

David Karlsson har under hela processen bestridit anklagelserna. Han ansåg att hans beskrivning över prästens arbetssituation varit välgrundad och relevant, samt att det funnits ett betydande allmänintresse med texten. I en DN-intervju sa David Karlsson att stämningen bör ses i ett större sammanhang: ”Jag är inte ensam om att ha blivit utsatt för den här strategin. Och om jag vinner det här målet hoppas jag att det ska stärka andra som vill granska de här politiska krafterna.”

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: