Jonna Bornemark får humanistpris

26 juni 2019

Humtankpriset delas ut av tankesmedjan Humtank. Det går till akademiker som bidragit med viktiga humanioraperspektiv i samhället. Jonna Bornemark får det för att hon fört fram humanistiskt tänkande i den svenska samhällsdebatten. I motiveringen står det bland annat att hon med sin täta medverkan i medierna har ”initierat humanistiskt orienterade diskussioner om mätbarhet, utvärderingar och organisation, givit dem ett brett genomslag som knutit dem an till såväl samhällslivet i allmänhet som enskilda människors välmående”.

Priset delas ut i samband med Bokmässan i Göteborg den 26 september. 

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: