Just nu: Förhandling om omhäktning av ASAP Rocky

19 juli 2019

Ett stort uppbåd av både svenska och internationella medier är på plats utanför rättssal 8 i Stockholms tingsrätt där omhäktningsförhandlingen just nu pågår. Kl 13 förklarade rådman Stefan Johansson, som leder förhandlingen, att den kommer att hållas bakom stängda dörrar - något som åklagare Daniel Suneson begärde på grund av förundersökningssekretess.

– Det finns risk för att han avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Undersökningen har inte kunnat slutföras inom föreskriven tid, därför har jag begärt förlängd åtalstid till 25 juli, alltså nästa torsdag, sa Daniel Suneson i rättssalen.

Rakim Mayers advokat Slobodan Jovicic motsatte sig en omhäktning:

– Rakim Mayers bestrider åklagarens framställning. Skälen till detta är i första hand att det inte föreligger sannolika skäl. I andra hand så föreligger icke längre särskilt häktningsskäl. I tredje hand gör han gällande att det i vart fall är oproportionerligt att han är häktad. I fjärde rummet och annat fall så gör han gällande att åklagarens påstående om flyktfara går att hantera med reseförbud, och vi kommer presentera en lösning till tingsrätten i det avseendet, sa Slobodan Jovicic.

I morse skickade åklagaren Daniel Suneson in en begäran om åtalsförlängning för ASAP Rocky och två andra personer i hans team. Männen sitter häktade sedan den 5 juli på sannolika skäl misstänkta för misshandel efter ett bråk i Stockholms city den 30 juni.

Åklagaren har begärt en förlängd åtalstid till och med torsdag den 25 juli. Häktningstiden för Rakim Mayers, som är artistens egentliga namn, har väckt kritik både i Sverige och i artistens hemland USA.

När förhandlingen är avslutad väntas både åklagare och försvar hålla presskonferenser.

Ytterligare två personer ur ASAP Rockys entourage är häktade misstänkta för misshandel i samma utredning. Begäran om förlängning gäller även dem.

Advokat Elin Tennert företräder en av männen.

– Min klient är i total chock över det här beslutet. Jag kommer förstås göra allt jag kan för att få rätten att släppa min klient fri. Det ser mörkt ut och hela den här rättegångsprocessen har blivit politiserad. Jag hoppas att bevisen talar för sig själva – då ser jag inga hinder för att min klient inte ska bli frisläppt direkt. Vad gäller oron för flyktfaran kan jag säga att min klient är fast besluten att vara med på en eventuell rättegång för att hjälpa till att få klarhet i vad som har hänt, kommenterar hon i ett skriftligt uttalande till DN. 

Artikeln uppdateras.

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: