Klart med snubbelstenar i Stockholm till minne av Förintelsens offer

20 maj 2019

Snubbelstenarna, utformade av konstnären Gunter Demnig, är minnesplaketter i mässing. De är vanligt förekommande i ett stort antal europeiska städer, och sammanlagt finns nära 70.000 stenar. Forum för levande historia, som i tolv års tid drivit frågan om snubbelstenar i Stockholm, offentliggör nu att tre minnesmärken placeras i gatan i mitten av juni. 

– Vi i Sverige har länge levt med föreställningen att Förintelsen var en händelse som inte berörde oss. Men berättelserna om de människor som nu hedras med en snubbelsten visar att också detta land var och är en del av Europas historia. Min förhoppning är att de som passerar förbi en snubbelsten stannar upp och funderar över vad det innebär att vara en medmänniska, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia, i en kommentar.

Snubbelstenarna placeras på de senast kända bostadsadresserna för tre offer: Kungsholmstorg 6, Apelbergsgatan 36 och Gumshornsgatan 6. De första stenarna i Stockholm är minnesmärken för Erich Holewa (utvisad 1938 och deporterades 1942 till Auschwitz där han mördades), Hans Eduard Szybilski (utvisad 1939 och deporterad till Auschwitz 1943 där han mördades) och Curt Moses (utvisad 1937 och troligen dödad i Riga 1941).

Konstnären Gunter Demnig är på plats i Stockholm i samband med invigningen och en kortare ceremoni äger rum när den första stenen placeras. Initiativtagare till snubbelstenarna är, förutom Forum för levande historia, även Föreningen Förintelsens Överlevande och Judiska församlingen i Stockholm. Projektet genomförs i samarbete med Stockholms stad.

Läs mer: Konstnär tackar ja till att lägga snubbelstenar i Stockholm 

Läs mer: Här ska Stockholm minnas Förintelsen 

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: