Konstrecension: Möten på en global marknad

17 april 2019

I snart 200 år har kameran ledsagat människan världen över. Denna värld är i dag ärrad av klimatförändringar, migration och ekonomisk ojämlikhet. Trots att dessa kriser är som mest uppenbara på jordens södra halvklot, är vi minst lika insnärjda här i norr. Människor förflyttas, arbetsförhållanden förändras och landskapet därmed. Där har vi utgångspunkten för ”Encounters”: Norden i världen och världen i Norden.

Utställningen på Hasselblad centrum samlar fem nordiska fotografer. Alla behandlar de en global värld genom kameran. I ”I called out for the mountains, I heard them drumming” har Miia Autio porträtterat rwandiska flyktingar i de afrikanska grannländer där de nu lever. Landskapet bakom de porträtterade döljs av vita rektanglar så att de blir lika rotlösa visuellt, som av den påtvingade migrationen. Är människan ett vitt ark eller är omgivning det? I Autios porträtt ter sig båda delar som bitar i ett större pussel.

Pusslet fortsätter utställningen igenom, men tyvärr visas respektive konstnärs projekt separat. Om de istället hade blandats tror jag att en tydligare, global dialog skulle ha upprättats. Nu upplever jag utställningen som stelt uppstyckad, även om de individuella verken förblir starka i respektive del av gallerirummet. 

Miia Autios ”I Called Out For The Mountains, I heard Them Drumming”. Foto: Cecilia Sandblom

I ”Building blocks” har Nanna Debois Buhl exempelvis gått till grunden med den fotografiska tekniken. På lakansstora ljuskänsliga tyger har hon placerat industriella restprodukter från den pågående omvandlingen av Bukarests stadskärna. Bomullen har färgats lila av solens ljus, medan objekten från den tidigare kommunistiska eran i landet lämnar vita mönster på tyget. En förändringens batik.

Säreget för Johannes Samuelssons konstnärskap är hur han återkommande kastar ett socialrealistiskt ljus över de nära på surrealistiska arbetsförhållanden som människor ibland underkastas. 

Från att ha följt korvgubben Helmer Holm under Umeås häftiga stadsomvandling de senaste åren, har Samuelsson nu slagit följe med tillresta bärplockare i Västerbotten. Med närbilder på händer och verktyg i arbete eller vila, uppdagas samma tidlösa rotlöshet som i Autios porträtt. Här är det dock inte migrationen, utan en allt hårdare, global arbetsmarknad som ligger bakom.

”Building blocks” av Nanna Debois Buhl. Foto: Cecilia Sandblom

Längst in i utställningen väntar Sandra Mujingas videoinstallation ”Catching up”, där tre personer i mjuka kläder och poser återkommande klappar och smeker varandra kärleksfullt. Allteftersom den digitala filmen bryts ner till pixlar och sedan åter stadgas till en enhetlig bild, upprepas uppmuntrande ord för ökad självkänsla som Mujinga har funnit på internet. 

Om övriga verk i utställningen behandlar strukturella problem i dagens samhälle, påminner Mujinga om hur även känslor numera är föremål för en global marknad – samt hur de möjligen kan vinnas åter. För att motverka livets och arbetets fortsatta fragmentering krävs en kollektiv, medveten närvaro bortom yogapasset eller chatten. ”Encounters” är ett första steg i rätt riktning.

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: