Kulturministern efter utspelen om public service: ”Väldigt dåliga förslag”

20 maj 2019

Lägg ned, minska anslaget eller en utförsäljning av delar av SVT och SR. Det har varit budskapen i politiska utspel de senaste veckorna, först från tunga M-distrikt, och sedan från en rad förbundsordförande från SD. Målen är att genomföra stora nedskärningar av public service. 

Förslagen väcker kritik från politiska motståndare. Socialdemokraterna meddelade på måndagen att man startar en ”annonskampanj för fria medier som svar på högerns hot mot public service”.  Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) beskriver public service som en självklar del av en utvecklad demokrati.

– Självklart är det oroande att det finns den här typen av tendenser i olika partier, och även om de strömningarna skulle växa sig starka. Jag tycker det är väldigt dåliga förslag, men jag konstaterar också att det här inte är Moderaternas politik, det är inte vad deras företrädare på riksnivå har sagt, säger Amanda Lind.

Flera har uttryckt att det i första hand är programutbudet som bör ses över, att public service inte ska syssla med det som kommersiella aktörer kan göra. Finns det ett behov av att göra det?

– Ett brett uppdrag är grundläggande för att vara relevant för breda delar av befolkningen, att vara en naturlig del av människors mediekonsumtion. Det är också viktigt att vi som politiker inte går in och bedömer eller recenserar enskilda program eller verksamheter, utan där har vi ett system som hanterar den typen av frågor. Vi måste som politiker ha en armlängds avstånd. 

DN har sökt cheferna för de tre public service-bolagen. Sofia Wadensjö Karén, vd på UR, skriver i mejlsvar att det är bra att medier och journalistik diskuteras, men menar att det är ”allvarligt när diskussionen utgår från felaktiga grundfakta”.

– I den här debatten är det flera som har påstått att public services vd och styrelser är politiskt tillsatta. Det stämmer inte. Ingen i våra styrelser, eller jag själv, har eller har haft någon som helst koppling till politiken. Public service sitter inte i någons knä. Tvärtom. Vi står helt fria från politiken. Och i och med att vi finansieras av allmänheten är vi dessutom oberoende utifrån ekonomiska aspekter. Den skillnaden är viktigare än man kanske i förstone kan tro, skriver Sofia Wadensjö Karén.  

Läs mer: Moderaterna i Stockholms län vill avskaffa public service 

Principbeslutet som M i Stockholms län röstade igenom innebär att man på sikt ska verka för att public service ska läggas ned. Partiets förbund i Västra Götaland har i sin tur tagit ett tvådelat beslut: för det första vill man minimera eller avskaffa den nya individuella public service-avgiften; för det andra vill man göra en genomlysning av innehållet.

Moderaterna i Skåne tog inte upp frågan om public service vid förbundsstämman tidigare i vår. Ordförande Lars-Ingvar Ljungman betonar att man ännu inte tagit ställning men han tror att frågan aktualiseras när man närmar sig höstens partistämma.

– Om jag får spekulera litegrann så kan jag tänka mig att det finns en opinion även i Skåne för att man åtminstone ska se över public service. Jag tror att rätt många tycker att man gjorde det i fel ordning, att man först bestämde hur mycket pengar man skicka dit. Jag tror att många tyckt att det kanske först vore lämpligt att belysa vilken roll man faktiskt vill att public service ska spela i framtiden, säger Lars-Ingvar Ljungman.

Han, precis som flera andra lokala M-politiker i Skåne och Västra Götaland som DN talat med, menar att förra årets överenskommelse kring den nya avgiftsmodellen väckte reaktioner inom partiet.

– Jag tror att många hade velat debattera den frågan lite mer än vad som blev fallet. Man borde först ha funderat över vilken nivå, storlek och omfattning man vill ha av public service, och därefter bestämt hur det ska finansieras. Min utgångspunkt är också att det hade resulterat i en mindre public service-verksamhet än vad vi har i dag, säger Lars-Ingvar Ljungman.

Förslaget från 15 distriktsordförande i Sverigedemokraterna, som enligt Ekot läggs fram i en motion till partiets landsdagar, innebär att man vill se en ”genomgripande reform” av Sveriges Radio och Sveriges Television, samt utreda en möjlig utförsäljning av SVT2 och P3. Partiets ordförande i Blekinge, Camilla Karlman, stöttar förslaget och säger på måndagen att hon inte anser att det ska vara tillåtet att skämta om politik i SR och SVT.

– I politiken diskuteras så pass allvarliga ämnen att det rimmar dåligt med satir inom public service-bolagen, säger Camilla Karlman till P4 Blekinge.  

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind menar att hon fortfarande tror att det finns ett brett stöd för överenskommelserna i den parlamentariska public service-kommittén. Utifrån dessa arbetar man också vidare med en proposition kring det nya sändningstillståndet.

Om allt fler i befolkningen skulle ifrågasätta legitimiteten för public service, vad måste bolagen göra då?

– Först och främst måste man säga att det finns ett väldigt högt förtroende för public service bland befolkningen. Oberoendet är helt grundläggande, och vi har redan tagit flera steg för att stärka det. Med den nya finansieringsmodellen, i arbetet med det nya sändningstillståndet, och med den grundlagskommitté som ser över om vi ska göra ytterligare förstärkningar av oberoendet, säger Amanda Lind.

UR:s vd Sofia Wadensjö Karén skriver till DN att hon vill understryka att ”public service är viktigare än någonsin” i ett samhälle där polariseringen och fragmentariseringen ökar. Hon menar också att det är för tidigt att svara på om det återigen finns anledning att utreda andra typer av finansieringsmodeller.

 – Vi har ju precis ändrat finansieringsmodell och även den förra – där avgiften var kopplad till en tv-apparat – var ifrågasatt från olika håll. Det finns många olika finansieringsmodeller av public service runtom i Europa, alla har både sina för- och nackdelar. Det viktiga är att förstå varför public service finns – och behövs, skriver Sofia Wadensjö Karén.

Peter Wolodarski: Vakna upp – SVT och SR är i fara

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: