Kulturscenen Forum tvingas betala efter ogiltiga skatteavdrag

17 september 2019

Utredningen från Skatteverket, som nyhetsbyrån Siren tagit del av, gäller beskattningsåren 2016 och 2017. Myndigheten går igenom utgifter och inlägg som gjorts för kulturscenen Forums räkning, bland annat restaurangbesök, hotellvistelser, taxiresor och inköp. Enligt utredningen går det dock i flera fall inte att visa att utgifterna har något att göra med kulturscenens verksamhet, utan Skatteverket menar att det i stället har handlat om privata levnadskostnader för delägaren Jean-Claude Arnault.

I två separata beslut krävs därför att Jean-Claude Arnault och Forum korrigerar inbetalningen av skatter och avgifter. För Arnaults del handlar det om totalt 64.000 kronor som ska betalas i efterbeskattning och skattetillägg. Forum, där även tidigare Akademiledamoten Katarina Frostenson är delägare, krävs samtidigt på 5.700 kronor. Enligt Skatteverket ska höjningen av verksamhetens resultat tas upp av Jean-Claude Arnault, som varit den som undertecknat bolagets inkomstdeklarationer och skattedeklarationer under hela den granskade perioden. 

Besluten från Skatteverket är möjliga att överklaga, och man har även möjlighet att begära omprövning. Förslagen till beslut skickades i maj och juni, men Skatteverket skriver att mannen inte lämnat några synpunkter på dessa.

Forum var länge ett inflytelserikt centrum i Stockholms kulturliv. Verksamheten stöttades bland annat av Svenska Akademien, Statens kulturråd, Statens musikverk, Stockholms stad och Stockholms läns landsting (SLL). Jean-Claude Arnault dömdes i fjol till två och ett halvt års fängelse för våldtäkt. Även Ekobrottsmyndigheten har utrett Arnault och verksamheten på Forum, men förundersökningen lades ned med motiveringen att ”en eventuell fällande dom sannolikt inte hade inneburit någon ytterligare straffpåföljd på det straff som han redan dömts för”.

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: