Kungliga Operan kan stängas i fyra år

15 april 2019

Om regeringen och riksdag säger ja till en hemställan från Statens fastighetsverk kan Kungliga Operan stängas för renovering mellan 2023 och 2027. Enligt pressmeddelanden från Operan och Statens fastighetsverk kräver produktionstiden cirka fyra års evakuering av verksamheterna i byggnaden. Under tiden ska Kungliga Operan fortsätta sin verksamhet, men på olika platser i landet.

Tidigast möjliga byggstart är 2023, vilket innebär att projektet kan vara färdigställt 2027.

Renoveringen och ombyggnaden av Operabyggnaden vid Gustav Adolfs torg i Stockholm började utredas redan 2013.

– Arbetet att komma dit vi är i dag har varit tidskrävande men viktigt för att kunna säkerställa att vi kan presentera lösningar som verkligen kommer att ge oss möjlighet att utveckla vår konstnärliga verksamhet, särskilt vad gäller barn och unga som är högt prioriterat, säger Kungliga Operans vd Birgitta Svendén i pressmeddelandet.

Om förslaget går igenom kommer hela Operahuset att renoveras och dessutom få en tillbyggnad mot Kungsträdgården. Det ska innebära utökad volym för verksamheten, förbättrad akustik och effektivare logistikflöden.

Kostnaden för hela projektet uppges vara 3,5 miljarder kronor, räknat i 2013 års penningvärde.

Arkitekterna som anlitats för att utforma och gestalta projektet är Ahrbom och Partner samt Lundgaard Tranberg Arkitekter.

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: