Livebransch i kris ber om hjälp från regeringen

08 juli 2020

Efter att förbudet mot sammankomster med fler än 500 deltagare infördes i mars, något som därefter skärptes till 50 deltagare, har i stort sett all evenemangs- och nöjesproduktion på de svenska arenorna upphört – och livebranschen befinner sig nu i en djup kris.

– Det är ett gigantiskt ekosystem som nu håller på att kollapsa, säger vd Marie Lindqvist på Stockolm live till DN:

– Det vi har gemensamt är att vi sedan i mars i princip är belagda med näringsförbud och i princip inte har några intäkter över huvudtaget. Vi var också de som fick stänga först – och som med stor sannolikhet också kommer att vara de som får öppna sist, säger Lindqvist.

Hon är en av de aktörer som tidigare träffat näringsdepartementet och kulturdepartementet. Någon återkoppling efter det mötet har de berörda dock ännu inte fått.

Bakom uppropet står bland andra branschorganisationer som Svensk Live och Svensk Scenkonst, Musikerförbundet och Teaterförbundet för scen och film samt bolag som Live Nation och Blixten & Co med flera. 

De uppmanar nu regeringen att stötta branschen på samma sätt som i Storbritannien. Där har landets regering beslutat att ge ett riktat stöd om 1,5 miljarder pund, nästan 18 miljarder kronor, till nöjesnäringen. 

Hur mycket pengar menar ni att det krävs?

– Summan för stödet i Storbritannien kan man omsätta till den svenska marknaden som är mindre, men ändå stor – men hur stor summa som krävs vågar jag inte svara på. Men det behöver vara riktade åtgärder och ett stöd som omfattar hela vårt ekosystem som också består av frilansare, egna företagare och sådana som inte faller inom epitetet kulturutövare.

Redan i början av juni skickade också branschorganisationen för sponsrings- och eventindustrin, SES, en hemställan till näringsminister Ibrahim Baylan, där man begärde hjälp, och enligt Marie Lindqvist bygger det nu aktuella uppropet vidare på det tidigare initiativet.

Hon efterlyser vidare en dialog kring en tidsplan och strategi inför ett framtida återgående till verksamheten.

– I vår bransch har vi ledtider på mellan sex och arton månader för produktioner. Nu sitter vi och funderar på om vi vågar investera i en konsert, show eller annan produktion i vinter. Vi behöver framför allt en dialog med Folkhälsomyndigheten kring förutsättningar av ett säkert öppnande, säger hon till DN:

– Vi kan ju till skillnad från restauranger och hotell inte öppna från en vecka till en annan.

Läs mer:

Storbritannien miljardsatsar på kulturstöd

Konstnärsnämnden varnar: Stödpengarna räcker inte till

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: