Margot Wallström: Vi ministrar ska inte lägga oss i sådana ärenden

12 juli 2019

På torsdagen kunde DN berätta att den tidigare USA-ambassadören i Sverige, Mark Brzezinski, engagerat sig i fallet kring artisten ASAP Rocky.

Mark Brzezinski har tagit kontakt med UD, Sveriges ambassadör i Washington, Karin Olofsdotter, och kungahuset med en uppmaning att se till att den häktade artisten släpps.

– Hanteringen av fallet skadar Sveriges rykte. Jag skulle vilja veta om den svenska regeringen kan försvara beslutet att hålla honom frihetsberövad, sa Mark Brzezinski, och kallade händelserna för ett tillfälle av ”rasrelaterad orättvisa” i Sverige.

På torsdagen sade UD till DN att de förberedde ett uttalande om fallet, men hittills har inget sådant kommit. 

Utrikesminister Margot Wallström säger dock i en intervju med TT att regeringen inte kommer att lägga sig i ärendet. 

 – I Sverige är det rättsväsendet som hanterar sådana här ärenden, jag har fullt förtroende för dem.

Hur förvånad är du över kravet från förre ambassadören?

– Han kommer att få ett svar förstås, i övrigt har jag inga kommentarer.

När då?

– Så fort som möjligt. Vi har inga uttalanden, han ska få svar som vanligt. Vi ska som ministrar inte lägga oss i hur man ska döma eller hur man ska hantera dem som är häktade i Sverige, säger Margot Wallström. 

Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt och tidigare folkrättsrådgivare på UD, beskriver Mark Brzezinskis påpekanden som märkliga.

– Det är märkligt att en förutvarande ambassadör inte känner till och förstår sig på att ett rättsväsende i en demokratisk stat är en oberoende enhet som inte påverkas genom utrikesministrars tillrättavisanden eller kungahusets inblandning. Den här typen av påpekanden brukar komma från diktatoriska stater, säger Ove Bring.

– Kina och Ryssland brukar uttrycka önskemål som har att göra med att våra medier ska uttrycka sig på ett visst sätt, eller att våra domstolar ska agera på ett visst sätt. Det är mycket ovanligt att den typen av påpekanden kommer från representanter i en demokratisk stat. Det hela är väldigt märkligt. 

ASAP Rocky. Foto: Angela Weiss/AFP

ASAP Rocky och två andra män från USA är misstänkta för misshandel. Beslutet att häkta artisten, som därmed tvingats ställa in en pågående turné, har väckt starka reaktioner. Bland annat har ett upprop där som kräver att han ska friges samlat över en halv miljon underskrifter, och flera andra rapartister har samtidigt hotat med bojkott av Sverige. 

Ove Bring påpekar att den stora uppmärksamheten kring fallet inte ska vara någon anledning till att de mellanstatliga relationerna mellan Sverige och USA ska påverkas. 

– Det är det civila samhället i USA som har reagerat, och delar av det civila samhället i Sverige har reagerat. Sånt får man leva med. Vi respekterar allas yttrandefrihet. Alla har rätt att kritisera och ha synpunkter. Men det innebär inte att det här bör tas upp av den svenska eller amerikanska utrikesförvaltningen. Man bör låta vattnet rinna under broarna och se vad det hela slutar i, säger Ove Bring.

01:22. Hiphopstjärnan ASAP Rocky är misstänkt för misshandel – detta har hänt sedan slutet av juni.

Mark Brzezinski uppgav att det enbart var kungahuset som besvarat hans kontakt. Enligt den tidigare ambassadören hade han då fått ”länkar till artiklar om att Rocky var frihetsberövad” skickade till sig. 

Riksmarskalk Fredrik Wersäll säger dock till DN att varken han, förste hovmarskalken eller informationsavdelningen känner till något kontaktförsök eller skrivelse från Mark Brzezinski.

– Det enda vi känner till är att informationschefen, för några dagar sedan, mottog ett telefonsamtal från en amerikan hon inte visste vem det var, som frågade om det här ärendet och hovets inställning, säger Fredrik Wersäll och fortsätter:

– Svaret från hovet skulle, oavsett vad innehållet är i en sådan skrivelse, bli att enskilda rättsärenden ligger klart utanför vad hovet kan, får, vill och har möjlighet att kommentera. 

Fredrik Wersäll är tidigare justitieråd i Högsta domstolen och berättar att han vid flera tillfällen under sin karriär sett försök till påtryckningar mot rättsväsendet.

– Jag är lite förvånad över att en tidigare amerikansk ambassadör i Sverige som borde vara väl medveten om det svenska maktdelningssystemet ställer en sådan fråga. Men att det av och till kommer olika former av begäran, inte minst i internationella ärenden, som är främmande för vårt sätt att se på ansvarsförhållandena är inte alldeles ovanligt, säger Fredrik Wersäll.

Erik Åsard, professor emeritus i Nordamerikastudier, ifrågasätter hur det kommer sig att den tidigare ambassadören går ut offentligt med sitt krav på att regeringen och kungahuset ska agera. 

– Det vore intressant att få veta hur pass övervägd kritiken är. Den här typen av reaktioner framförs normalt i det fördolda. Diplomater som reagerar på hur deras medborgare hanteras rättsligt brukar framföra sina synpunkter utanför offentligheten. Öppen kritik brukar vanligtvis bara komma från företrädare för diktaturregimer, säger Erik Åsard.

Han menar samtidigt att Brzezinskis agerande är överraskande.

– Det här är ovanligt och förvånade. Man kan ställa sig frågan om han känner till hur det svenska rättsystemet fungerar. Kungahuset och regeringen kan ju inte lägga sig i en oberoende rättsutredning och ha synpunkter på den. Det skulle bli en väldig affär i så fall, säger Erik Åsard. 

Läs mer: 

USA:s tidigare ambassadör uppmanar regeringen att lägga sig i fallet ASAP Rocky

”Han har behandlats på rätt sätt” 

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: