Maria Schottenius: Missa inte denna vackra hyllning till körsången under valven

11 augusti 2020

I år har det varit ovanligt tyst i strupar som annars klingande brukar sörja i passioner och jubla i sommarånger. Till viss del upprätthållet av ett konstgjort liv på nätet, men annars ett musikår vi helst vill glömma. 

Författaren och musikkritikern Sofia Lilly Jönsson har en ovanlig förmåga att se meningsfulla samband i sådant som går många förbi. I boken ”Arosia. En berättelse om människor och musik i Västerås domkyrka” (Gidlunds förlag) ger hon staden en minnesteckning utifrån musiken och dedicerar sin bok ”Till körerna”. Hon skriver: ”Jag vill gå närmare själva kören och berätta vad den gör”. Genom att själv röra sig obesvärat i tiden åstadkommer hon en kulturhistorisk räddningsaktion.  

Västerås blev på 1600-talet ett kyrkomusikaliskt centrum i Europa, tack vare biskop Johannes Rudbeckius, och 1819 fick Västerås domprost JO Wallin hela Sverige att ta den wallinska psalmboken i bruk. Efter nästa hundraårskliv bildas Västerås musikklasser.

Denna ovanliga bok ger en blick på det svenska utbildningsväsendet som var tätt kopplat till kyrkan. I den protestantiska rörelsen ingick att alla, hög som låg, skulle kunna studera skriften på egen hand, inte låta en präst mässa och uttolka bibelns ord som i den katolska kyrkan. Därför måste alla lära sig läsa och därmed skaffa sig en sorts egenmakt. En kunskap som i sin tur ligger som en grund för den folk- och demokratirörelse som växer sig fram i Sverige. 

Det är dessa kantorer och kyrkomusiker som till stor del bär upp svenskt musikliv

Musiken är stor del av detta. Den kvalificerade körsång som utvecklas i Sverige är genomgripande. Vi får en yrkeskår av musiker som arbetar i församlingarna runt om i Sverige, ofta högt utbildade. Det är dessa kantorer och kyrkomusiker som till stor del bär upp svenskt musikliv, inspirerar och lägger grunden för det svenska musikundret.  

Och här griper författaren in och ger oss ett vittnesmål på plats om hur just domkyrkoförsamlingen i Västerås organiserat sin del av denna svenska musikhistoria. Förutom alla bakåtblickar och redogörelser för vad som skett historiskt, bland djäknar och prästerskap, gör hon ett kulturreportage i stiftets körliv, i repetitionslokaler och på körresa. 

Så, även om ni korister missar er körsång detta corona-år så finns Sofia Lilly Jönssons bok som tröst.

Läs fler texter av Maria Schottenius.

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: