Ny tävling i körkomposition till minne av Sven-David Sandström

08 mars 2021

– När det vinnande stycket framförs av radiokören i Stockholm 2022 knyts Sven-Davids gärning som tonsättare och pedagog ihop och hans vision realiseras, berättar Sandströms änka Ann-Marie Lysell för DN.

Det är universitetet i Indiana, USA – där Sandström var verksam – som inbjuder till tävlingen i körkomposition, enligt ett pressmeddelande. Förutom att verket kommer att framföras offentligt erhåller vinnaren även ett stipendium ur tonsättarens minnesfond, som efter hans död inrättades vid Kungliga Musikaliska Akademien.

– Sven-David tillfrågades kort före sin död om han ville bli ihågkommen med ett pris och vilket område han i så fall ville stödja. Han svarade utan tvekan: ”Det skall vara ett pris för nyskriven körmusik. Unga tonsättare skriver nästan uteslutande instrumentalmusik i dag”, berättar Ann-Marie Lysell.

– Det föll sig därför naturligt att tävlingen skulle rikta sig till Sven-Davids före detta elever vid Indiana University som han undervisat och inspirerat genom åren. Tävlingen arrangeras av kollegorna vid universitetet och juryn består av representanter från både USA och Skandinavien.

Tävlingen startas efter donation från The Barbro Osher Pro Suecia Foundation till minnesfonden. Det är en två större satsningar som görs inför dagen då Sven-David Sandström skulle ha fyllt 80 år, hösten 2022. Den andra är att författaren Per F Broman, som skrivit en bibliografi över Sandström, kompletterar det arbetet och även översätter materialet till engelska.

Sandström, född 1942, växte upp i Borensberg och studerade komposition vid Stockholms Musikhögskola. Har var senare själv professor i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Indiana University i USA och undervisade också vid musikhögskolan Ingesund.

Han tilldelades under karriären bland annat Rosenbergpriset, Hugo Alfvénpriset, Medaljen för tonkonstens främjande och Kungliga Musikaliska Akademiens Tonsättarpris.

Sandström avled den 10 juni 2019.

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: