”Osannolikt att ASAP Rocky döms till långt fängelsestraff”

13 augusti 2019

Varje år anmäls nära 85.000 fall av misshandel i Sverige, men inget fall har de senaste åren blivit så uppmärksammat som händelsen i närheten av Hötorget i Stockholm i slutet av juni. 

Hiphopartisten ASAP Rocky, samt två andra amerikanska män, är misstänkta för att då ha misshandlat en 19-årig man. Och på onsdagens eftermiddag meddelar Stockholms tingsrätt om de ska dömas för brott eller frias.

Efter rättegången, som avslutades den 2 augusti, försattes ASAP Rocky och de två andra åtalade männen på fri fot. Det beskedet tolkades av flera experter som att ett långvarigt fängelsestraff för artisten är osannolikt, även om han skulle dömas för misshandel. 

Experter som DN talat med inför att domen meddelas menar att två troliga utfall är att ASAP Rocky antingen döms till villkorlig dom, alternativt ett kortare fängelsestraff som anses avtjänat, då han satt häktad under nära fyra veckors tid. 

Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare och ordförande i Brottsofferjouren. Foto: SANDBERG MAGNUS/Aftonbladet/TT

Den tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem betonar att det är tingsrätten som oberoende dömer i fallet. Men utifrån hans egen analys bedömer han det som realistiskt att tingsrätten inte går på åklagarens linje om att männen gemensamt och i samråd har utfört misshandeln.

– Jag tror att artisten, som har anlitat en livvakt för att skydda sig mot angrepp, kommer att dömas för misshandel av normalgraden. Detta då han gått till angrepp mot den unge mannen och kastat honom handlöst i gatan, något som skulle kunnat orsaka allvarlig skada, säger Sven-Erik Alhem.

Han tror att rätten tar hänsyn till att situationen innehållit element av provokation mot artistens och hans sällskap samt, som försvaret påpekat, att artisten agerat i nödvärn då han velat skydda sin livvakt. Men Sven-Erik Alhem menar att artistens handlade inte ger förutsättningar för att ASAP Rocky frias.

– Men jag tror att man kommer att anse att det är straffnedsättande att ha handlat som han gjort. Att han hade svårt att besinna sig. Jag tror därmed inte att han döms till ett längre fängelsestraff utan att det blir en månads fängelse och att den tiden räknas av. Rätten kommer sannolikt också ta hänsyn till det men som artisten fått genom de avbrott i hans näringsverksamhet som de många inställda konserterna inneburit, säger Sven-Erik Alhem.

Johanna Björkman, advokat och rättsforskare. Foto: Karl Nordlund

Johanna Björkman, advokat och rättsforskare, menar att det blir intressant att ta del av tingsrättens resonemang kring eventuellt nödvärn. Det är en fråga som rätten – oavsett utfall – inte kan lämna obesvarad, säger hon.

– Jag tror att männen blir dömda på det som de själva har gått med på, det vill säga det våld som de har vitsordat under rättegången. Det skulle i så fall innebära att de döms för misshandel, säger Johanna Björkman och fortsätter:

– Samtidigt finns en nödvärnsrätt som mycket väl kunnat infinna sig i den här situationen. Det ska bli intressant att se hur rätten resonerar avseende en eventuell gräns för nödvärnsrätten, särskilt mot bakgrund av att det är långt händelseförlopp.

Den sannolika påföljden för männen är, enligt Johanna Björkman, villkorlig dom, eventuellt i kombination med böter. 

– Grundregeln brukar vara ett par månaders fängelse men villkorlig dom är vanligare om man inte är dömd sedan tidigare. Eventuellt kan man komma fram till ett kortare fängelsestraff som anses avtjänat under tiden i häktet, säger Johanna Björkman.

Dennis Martinsson, doktor i straffrätt vid Stockholms universitet. Foto: Privat.

Dennis Martinsson, doktor i straffrätt vid Stockholms universitet, säger till DN att han ser tre sannolika utfall.

– Det första är att de frikänns, det vill säga att tingsrätten går på försvarets linje om nödvärn. Det andra är att det blir en fällande dom utan frihetsberövande påföljd. Då är det nog villkorlig dom och böter som gäller. Det tredje är att de döms till fängelse. Men eftersom de har släppts ut kommer tingsrätten då förmodligen säga att straffet är avtjänat. Annars skulle man inte ha släppt dem, säger Dennis Martinsson.

Av samma anledning, att ASAP Rocky och de två andra männen har släppts ur häktet, tror Dennis Martinsson inte heller att samhällstjänst är ett ”realistiskt alternativ”.

– För det första är det en alltför mild påföljd. Tumregeln är att misshandel av normalgraden ska mynna ut i fängelsestraff, om än kort. Och jag ser inte att det är praktiskt genomförbart att kräva tillbaka dem och få dem utlämnade från USA, säger Dennis Martisson. 

Han ser i huvudsak tre delar som avgörande för domslutet: nödvärnsfrågan, ASAP Rocky-gruppens samlade intentioner och hur videoklippen som ingår i bevisningen bedöms.

– Hur tingsrätten ställer sig till frågan om nödvärn är centralt och där spelar glasflaskan en ganska stor roll. Om rätten menar att en glasflaska använts sjunker sannolikheten att man bedömer det som nödvärn. Sedan är det frågan om huruvida gruppen hade ett gemensamt mål. Åklagaren anser det, men har inte beskrivit exakt vad var och en har gjort, och det fick han kritik för. Och hur tingsrätten värderar filmerna kommer att avgöra flera av de här centrala frågorna. Alla dessa kärnfrågor hänger ihop. Exempelvis kommer värderingen av filmerna ha betydelse för invändningen om nödvärn.

Och hur sannolikt är det att en överklagan lämnas in och tas upp av hovrätten?

– Möjligheten finns för båda sidor, det beror på vem som anser sig ha ”förlorat”. Jag skulle inte bli förvånad om vi får en indikation om eventuell överklagan redan i morgon. Om någon överklagar så tror jag att hovrätten tar upp det. Det brukar man i regel göra i brottmål, säger Dennis Martinsson.

Läs mer: ASAP Rocky beskriver tiden i häktet som ”en skrämmande erfarenhet” 

Läs mer: Det kan hända nu i ASAP Rocky-fallet 

Skriv en kommentar

”Osannolikt att ASAP Rocky döms till långt fängelsestraff”

13 augusti 2019

Varje år anmäls nära 85.000 fall av misshandel i Sverige, men inget fall har de senaste åren blivit så uppmärksammat som händelsen i närheten av Hötorget i Stockholm i slutet av juni. 

Hiphopartisten ASAP Rocky, samt två andra amerikanska män, är misstänkta för att då ha misshandlat en 19-årig man. Och på onsdagens eftermiddag meddelar Stockholms tingsrätt om de ska dömas för brott eller frias.

Efter rättegången, som avslutades den 2 augusti, försattes ASAP Rocky och de två andra åtalade männen på fri fot. Det beskedet tolkades av flera experter som att ett långvarigt fängelsestraff för artisten är osannolikt, även om han skulle dömas för misshandel. 

Experter som DN talat med inför att domen meddelas menar att två troliga utfall är att ASAP Rocky antingen döms till villkorlig dom, alternativt ett kortare fängelsestraff som anses avtjänat, då han satt häktad under nära fyra veckors tid. 

Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare och ordförande i Brottsofferjouren. Foto: SANDBERG MAGNUS/Aftonbladet/TT

Den tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem betonar att det är tingsrätten som oberoende dömer i fallet. Men utifrån hans egen analys bedömer han det som realistiskt att tingsrätten inte går på åklagarens linje om att männen gemensamt och i samråd har utfört misshandeln.

– Jag tror att artisten, som har anlitat en livvakt för att skydda sig mot angrepp, kommer att dömas för misshandel av normalgraden. Detta då han gått till angrepp mot den unge mannen och kastat honom handlöst i gatan, något som skulle kunnat orsaka allvarlig skada, säger Sven-Erik Alhem.

Han tror att rätten tar hänsyn till att situationen innehållit element av provokation mot artistens och hans sällskap samt, som försvaret påpekat, att artisten agerat i nödvärn då han velat skydda sin livvakt. Men Sven-Erik Alhem menar att artistens handlade inte ger förutsättningar för att ASAP Rocky frias.

– Men jag tror att man kommer att anse att det är straffnedsättande att ha handlat som han gjort. Att han hade svårt att besinna sig. Jag tror därmed inte att han döms till ett längre fängelsestraff utan att det blir en månads fängelse och att den tiden räknas av. Rätten kommer sannolikt också ta hänsyn till det men som artisten fått genom de avbrott i hans näringsverksamhet som de många inställda konserterna inneburit, säger Sven-Erik Alhem.

Johanna Björkman, advokat och rättsforskare. Foto: Karl Nordlund

Johanna Björkman, advokat och rättsforskare, menar att det blir intressant att ta del av tingsrättens resonemang kring eventuellt nödvärn. Det är en fråga som rätten – oavsett utfall – inte kan lämna obesvarad, säger hon.

– Jag tror att männen blir dömda på det som de själva har gått med på, det vill säga det våld som de har vitsordat under rättegången. Det skulle i så fall innebära att de döms för misshandel, säger Johanna Björkman och fortsätter:

– Samtidigt finns en nödvärnsrätt som mycket väl kunnat infinna sig i den här situationen. Det ska bli intressant att se hur rätten resonerar avseende en eventuell gräns för nödvärnsrätten, särskilt mot bakgrund av att det är långt händelseförlopp.

Den sannolika påföljden för männen är, enligt Johanna Björkman, villkorlig dom, eventuellt i kombination med böter. 

– Grundregeln brukar vara ett par månaders fängelse men villkorlig dom är vanligare om man inte är dömd sedan tidigare. Eventuellt kan man komma fram till ett kortare fängelsestraff som anses avtjänat under tiden i häktet, säger Johanna Björkman.

Dennis Martinsson, doktor i straffrätt vid Stockholms universitet. Foto: Privat.

Dennis Martinsson, doktor i straffrätt vid Stockholms universitet, säger till DN att han ser tre sannolika utfall.

– Det första är att de frikänns, det vill säga att tingsrätten går på försvarets linje om nödvärn. Det andra är att det blir en fällande dom utan frihetsberövande påföljd. Då är det nog villkorlig dom och böter som gäller. Det tredje är att de döms till fängelse. Men eftersom de har släppts ut kommer tingsrätten då förmodligen säga att straffet är avtjänat. Annars skulle man inte ha släppt dem, säger Dennis Martinsson.

Av samma anledning, att ASAP Rocky och de två andra männen har släppts ur häktet, tror Dennis Martinsson inte heller att samhällstjänst är ett ”realistiskt alternativ”.

– För det första är det en alltför mild påföljd. Tumregeln är att misshandel av normalgraden ska mynna ut i fängelsestraff, om än kort. Och jag ser inte att det är praktiskt genomförbart att kräva tillbaka dem och få dem utlämnade från USA, säger Dennis Martisson. 

Han ser i huvudsak tre delar som avgörande för domslutet: nödvärnsfrågan, ASAP Rocky-gruppens samlade intentioner och hur videoklippen som ingår i bevisningen bedöms.

– Hur tingsrätten ställer sig till frågan om nödvärn är centralt och där spelar glasflaskan en ganska stor roll. Om rätten menar att en glasflaska använts sjunker sannolikheten att man bedömer det som nödvärn. Sedan är det frågan om huruvida gruppen hade ett gemensamt mål. Åklagaren anser det, men har inte beskrivit exakt vad var och en har gjort, och det fick han kritik för. Och hur tingsrätten värderar filmerna kommer att avgöra flera av de här centrala frågorna. Alla dessa kärnfrågor hänger ihop. Exempelvis kommer värderingen av filmerna ha betydelse för invändningen om nödvärn.

Och hur sannolikt är det att en överklagan lämnas in och tas upp av hovrätten?

– Möjligheten finns för båda sidor, det beror på vem som anser sig ha ”förlorat”. Jag skulle inte bli förvånad om vi får en indikation om eventuell överklagan redan i morgon. Om någon överklagar så tror jag att hovrätten tar upp det. Det brukar man i regel göra i brottmål, säger Dennis Martinsson.

Läs mer: ASAP Rocky beskriver tiden i häktet som ”en skrämmande erfarenhet” 

Läs mer: Det kan hända nu i ASAP Rocky-fallet 

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: