Pia Gripenberg: Sverige har agerat märkligt om upphovsrätten

15 april 2019

Vad innebär upphovsrättsdirektivet?

– Syftet är att modernisera lagstiftningen i en digitaliserad värld för skribenter, musiker, filmskapare med flera. Framför allt de stora tyska förlagen har legat på om ny lagstiftning eftersom de anser att de tappar intäkter till digitala jättar som Google, Facebook och Youtube.

– I korthet innebär direktivet bland annat att Google med flera ska tvingas betala licensavgifter till upphovsmakarna när de använder upphovsrättsskyddat material. Mest kritiserat har varit att de digitala plattformarna måste ha ett filter som rensar bort skyddat material när det inte finns sådana avtal om ersättning. Kritikerna har kallat det censur och döden för det fria internet.

– Från början fanns berättigade farhågor om att sajter som Wikipedia skulle tvingas stänga ner, men förslaget har ändrats under resans gång och nu ska Wikipedia klara sig. 

Hur har svenska EU-parlamentariker och Sveriges regering agerat?

– Även om en majoritet av de svenska europaparlamentarikerna var emot, röstade parlamentet som helhet för förslaget i slutet av mars.

– Till en början var parlamentarikerna samfällt emot förslaget eller åtminstone delar av det. Men under resans gång, och vart efter förslaget har ändrats, har flera bytt ståndpunkt. Bland annat röstade flera socialdemokrater för förslaget, medan miljöpartister, moderater, vänsterpartister och centern var emot.

– I ministerrådet, den andra lagstiftande enheten i EU-systemet, tillhörde Sverige de länder som var för direktivet. Men senaste dygnen bytte Sverige sida. En majoritet i riksdagens EU-nämnd tvingade regeringen att ändra sig. I praktiken hade det ingen effekt eftersom Sverige tillsammans med bland annat Finland och Nederländerna tillhörde en minoritet som var mot förslaget.

– Men agerandet av politikerna i Sverige är märkligt. Det här har varit en fråga som diskuterats i flera år. Hade EU-nämnden varit mer aktiv i tidigare skede skulle regeringen ha tvingats driva en motståndslinje i ministerrådet. Möjligen hade Sverige då kunnat vara med och påverka andra länder, som till exempel Belgien och Estland, som nu lade ned sina röster för att nå det som kallas en blockerande minoritet.

Beslutet om upphovsrättsdirektiv fattades av EU-ländernas jordbruksministrar. Varför det?

– Vi är i slutfasen av en mandatperiod. EU-valet är ju i maj. De ansvariga ministrarna i upphovsrättsfrågan möts inte alls under april. För att hinna med att besluta före mandatperioden är över skickade regeringarna därför med instruktioner till sina jordbruksministrar om hur de skulle rösta om upphovsrätt. Nu ska direktivet skrivas in i svensk lagstiftning.

Läs mer: Sveriges vändning i sista stund spelade ingen roll

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: