Programdirektörerna: ”Så kommer SVT att förändras nästa år”

12 juni 2019

År 2020 blir året då SVT tar ett tydligt steg i en ny riktning.

Television är fortsatt ett starkt medium av ungefär de skäl det varit så genom historien. Det svarar mot djupt liggande behov av att få uppleva och förstå sin omvärld och att få koppla av och bli underhållen.

Men allt fler konsumerar tv på nya sätt och det ställer nya krav.

Att svara upp mot dessa nya beteenden är inte minst viktigt för ett public service-bolag som SVT. Vårt uppdrag i ett demokratiskt perspektiv har aldrig handlat om en viss distributionsteknik. SVT finns för att vara ett oberoende mediebolag som informerar, folkbildar och underhåller, med sakligheten och opartiskheten som adelsmärken.

Denna vår har debatten om public service förts med delvis nya och bekymrande inslag. Att public service diskuteras, och även kritiseras, är sunt och bra. Men debatten blottar från vissa håll en djupt liggande okunskap om oberoende medias roll i en demokrati och hur själva oberoendet konstrueras. Politiska krafter vill i dag helt avskaffa, eller sälja ut delar av public service, illa underbyggda åsikter om att journalistiken är politiserad och direkta felaktigheter om politiskt tillsatta chefer påstås från debattörer som borde veta bättre.

Utan att gå i polemik med debatten vill vi mot bakgrund av den, och tittarnas nya beteenden, förklara den strategiska riktning vi valt att ge SVT:s utbud inför 2020.

Journalistiken genomgår i dag en historisk förändring driven av tre fundamentala rörelser:

1. Förr kom de journalistiska berättelserna till dig i huvudsak som resultat av en redaktörs val. I dag kommer de i allt högre utsträckning till dig baserade på en algoritm som väger in vad du engageras av och vad du konsumerat tidigare. En teknikutveckling av aktörer som Facebook och Google som utmanar distributionen och finansieringen av journalistik.

2. Ett nytt paradigm som ifrågasätter värdet av oberoende journalistik och sanningskriterier över huvud taget. Det faktabaserade berättandet med ambitionen att söka sanning ifrågasätts. Denna politiska rörelse tar sig likartade uttryck i hela västvärlden just nu och har börjat med att utnämna oberoende medier till oppositionsparti, den blir just nu allt tydligare inriktad mot att ifrågasätta vetenskap och forskning.

3. Ett nytt medielandskap med sociala medier där enskilda aktörer kan ha lika stor räckvidd som ett traditionellt mediehus – men utan ansvarig utgivare. En utveckling som till en början såg ut som en välkommen demokratisering av offentligheten, men i dag uppvisar en alltmer komplex problembild vad gäller etik i samband med publiceringar inför masspublik.

Därför gör vi följande satsningar 2020: 

• Vi söker nya format för vår opinionsjournalistik, som ersätter Opinion Live från årsskiftet. Det börjar redan i höst där vi aktivt för samman människor med starkt polariserade åsikter i kontroversiella frågor. Inte nödvändigtvis för att enas, men för att med nyfikenhet försöka förstå den andres uppfattning.

• Vi ökar investeringarna i det dokumentära berättandet. Vi har nått framgång med serieberättad journalistisk med en sak gemensamt; premissen för historien är tydlig och lätt att välja i en playtjänst. Exempel här är Experimentet, Fallet Kevin, Världens sämsta indier, 36 dagar på gatan, Operation Playa, Kroppshets etc 

• Vi ökar resurserna till utrikesjournalistiken och utökar vårt nät med två korrespondenter. En klimatkorrespondent för att öka fokus på rapporteringen av klimatförändringarna och en techkorrespondent för att granska och berätta om teknikutvecklingen och de gigantiska techbolag som påverkar snart sagt varje aspekt av mänskligt liv.

Utrikesreportaget utvecklas för att bättre nå ut i digital form på SVT Play och SVT Nyheter. För att få fokus pausar vi därför programmet Korrespondenterna under 2020 och söker istället en ny form. Ett nytt aktualitetsprogram en gång i veckan som erbjuder en landningsbana för utrikesjournalistiken, där våra kunniga korrespondenter och experter kan belysa veckans stora internationella historier. 

• Redan i höst ställer vi om vår lokaljournalistik och moderniserar produktionen för att kunna finnas på plats med journalister på fler ställen i Sverige. Nyss ökade vi från 34 till 37 orter på försök. Med den utökade finansiering av SVT:s lokalbevakning som lades fram i regeringens proposition häromdagen har vi med detta lagt en struktur för att kunna öka ytterligare. Vi tillför kvalificerad expertis till våra lokalredaktioner från Uppdrag Gransknings erfarna redaktion i Göteborg och utvecklar datajournalistiken utifrån de öppna datakällor som finns för att stärka våra lokalredaktioner. Här ser vi en intressant möjlighet till samarbete med Sveriges lokaltidningar. 

• Vi fortsätter att satsa på satiren som uttrycksform för journalistiskt berättande med nya säsonger av Svenska Nyheter - med ny programledare.

SVT har en lång och stolt tradition inom film och drama. I dag är det självklart att kunna välja tv-serier från till exempel Netflix, HBO och Viaplay, där produktionsnivån är så hög att den för bara några år sedan var förbehållen långfilmsproduktioner från Hollywood.

Vad är SVT:s svar på det?

• Vi värnar det svenska högprofilerade dramat, av typen Bron, Bonusfamiljen och Vår tid är nu, med många nya titlar 2020. 

• Men vi söker nu också ytterligare spännvidd. Produktioner som bygger på närhet, autenticitet, lokal relevans och kreativitet - lyckade experiment är till exempel Eagles, Festen och Dips.

• Vi söker nya format för familjetittande, även inom barnutbudet. SVT har en tradition med julkalendrar som förmår samla familjen kring en berättelse 24 dagar fram till jul – vi vill göra samma sak också utanför julhelgerna.

Inom kulturgenren börjar vi bygga ett mer tidlöst kulturutbud på SVT Play för att locka nya generationer tittare, ett slags arkiv, till exempel med porträtt av stora kulturpersonligheter.

Klimatfrågan står i fokus inom faktagenren, liksom natur och historia, men också serier där vi med vetenskaplig metodik tar oss an nya områden, som att undersöka olika träningsformer och testa skönhetsprodukter som i dag omsätter miljardbelopp.

Till våren lägger vi ned Plus i dess nuvarande form för att utforska nya sätt att göra konsumentjournalistik. Namnet Plus hoppas vi ska kunna leva vidare i ny form framöver. 

• Vi vill samla Sverige. En bred publik har genom tv-historien främst samlats genom underhållning och sport, till exempel Melodifestivalen och Vinterstudion. Inte sällan kretsar debatten kring public service just om detta – hur bred ska bredden vara på SVT:s utbud? Det är en begriplig och viktig debatt. Men vi tänker inte låta den få oss att tappa fokus på ett ostridigt värde för public service:

Att erbjuda gemensamma upplevelser. När en medieutveckling gått mot nisch har television fortsatt kraften att samla brett. 

Vi söker underhållande format med möjlighet till stort genomslag, där människor från olika vägar i livet, demografiskt och socialt kan mötas, och underhållning som ger dig något mer uppstår. 

För hur allvarliga vi än kan vara om vikten av public services uppdrag så blir det förhoppningsvis lördag kväll och avkoppling också för den samhällsintresserade.

Och till sist, för dig som känner en viss oro inför så mycket nytt i SVT, vill vi mana till lugn. Du kommer känna igen dig i våra kronjuveler i utbudet i allt från Rapport, Mästarnas Mästare, Aktuellt, Husdrömmar, Agenda, Melodifestivalen, Uppdrag Granskning, Nobelfesten, Vinterstudion, Allsång på Skansen, Go kväll och Antikrundan. 

Och så klart: Frågan ”Vart är vi på väg?” kommer att ställas från Göteborg så länge vi kan se framåt i dag.

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: