Rättsexperterna om ASAP Rocky-domen: ”Tingsrätten har varit väldigt noggrann”

14 augusti 2019

Förundersökningsprotokollet i ASAP Rocky-fallet är 552 sidor långt. Dagens dom innehöll en pedagogisk innehållsförteckning och åtföljdes av flera presskonferenser, delvis hållna på engelska. När DN ringer tidigare överåklagare Sven-Erik Alhem återkommer han flera gånger till att tingsrätten arbetat mycket nitiskt.

– Domskälen är väldigt omfattande och innehåller ett kolossalt noggrant redovisande av de olika skeendena. Det är kanske inte jättevanligt i den här typen av mål. Tingsrätten har verkligen ansträngt sig.

Kan det bero på det stora intresset från omvärlden?

– Det går inte att komma bort ifrån. Rätten vet ju om att det varit en enorm uppmärksamhet. Men jag vill betona: Det är i allt väsentligt väldigt positivt att man jobbat så noga. Så här borde domar se ut allmänt sett. Det gör de inte alltid.

Han återkommer senare till frågan om huruvida rätten lagt ner mer tid på det här fallet än andra. 

– Det finns inga belägg för det, och det vore ju egentligen positivt på så vis att vi fått en bra dom, men man kan fråga sig hur det varit om Andersson och Pettersson och Lundström härjat i en motsvarande situation.

Alhem pekar också på att de utomstående, ”objektivt oberörda”, verkar mer positiva till domen än de direkt inblandade.

– Domskälen är bra och snyggt redovisade, men varken målsäganden eller artisten verkar nöjda. Ganska ofta blir antingen målsäganden eller huvudtilltalade någorlunda nöjd.

Hur reagerar du på bedömningen av nödvärnssituationen?

– Det går alltid att diskutera saker, och just nödvärnssituationen är komplex, som rätten själv säger. Nödvärnsrätten är inte så lätt att avfärda tycker jag, eftersom det funnits en situation som felaktigt kunnat uppfattas som en nödvärnssituation av de tilltalade. Jag trodde faktiskt det skulle påverka domen, att det skulle verka straffnedsättande, säger Alhem och avslutar:

– Men det är synnerligen värdefullt att det är just domstol som dömer. Till skillnad från i de flesta andra fall vill många utanför domstolen, inklusive jag, ge sin syn på saken här. Numera får man lov att kritisera domar, det ansågs lite mer ofint förr, men man måste betona från en rättssäkerhetssynpunkt att det är domstolen som dömer och att det sedan kan överklagas eller accepteras.

Även advokat Ulrika Borg säger att tingsrätten gjort ett ”noggrann avvägning”, men flyttar i övrigt fokus till försvarare och åklagare.

– Det är klart att alla påverkas av att det varit ett sådant väldigt pådrag kring det här målet. Försvarare och åklagare kan bli lite på tå. Det har kommit in väldigt mycket bevisning från åklagaren, foton till höger och vänster. Det kan bero på att det är ett väldigt pådrag, att man vill göra sitt jobb och visa det extra tydligt.

Hon säger också att den omfattande bevakningen kan ha gjort själva presentationen av domen mer pedagogisk.

– Medietryck kan göra att man vill vara extra tydlig med hur man resonerar. Och det är ju positivt, att man vill tillgodose allmänhetens intresse via media. Det är ganska nytt, så var det inte förr. Men det betyder inte att bedömningen i sig är annorlunda.

I övrigt tror hon inte att tingsrätten lagt ner mer tid än vanligt. Däremot, säger hon, kom svaren från Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) om glasflaskan oväntat snabbt.

– Jag och några kollegor noterade det. NFC brukar ta lång tid på sig eftersom de har lite resurser, de kan annars vara en bromskloss som förlänger häktningstiden några månader.

Hur reagerar du på själva domslutet?

– Allting har ju debatterats väldigt mycket, och jag kan tänka mig att det kommer kritik mot att de inte dömdes till fängelse. Men tingsrätten har haft saker på sitt bord som vi andra inte haft. Min uppfattning är också att målsägandens skadeståndsyrkande var väl tilltaget, och här har domstolen också dömt ett lägre skadestånd, i enlighet med rådande praxis.

Läs mer: Asap Rockys advokat: Vi faller på målsnöret 

Asap Rocky döms till villkorlig dom för misshandel

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: