Replik: Även Norden har en kolonial historia

11 januari 2019

Nathan Shachars rallarsving mot Edward Saids ”Orientalism” i samband med bokens 40-årsjubileum ( DN 18/12) har kommenterats och bemötts av Stefan Jonsson ( 20/12). De huvudsakliga felaktigheterna i Shachars polemiska text har påtalats. Emellertid föreligger behovet av att belysa några andra påståenden i Shachars framställan. 

Läs mer: Få böcker har gjort mer skada än ”Orientalism” 

Framför allt påstår han att länder som Danmark, Sverige och Tyskland inte haft ”koloniala ärenden” – alltså får en anta, en konkret kolonial historia och politik. Här finns en mångfald empiriska belägg för motsatsen. 

Edward Saids inflytelserika studie ”Orientalism” gavs ut 1978.
Edward Saids inflytelserika studie ”Orientalism” gavs ut 1978.

Danmark inledde sin koloniala historia under 1600-talets början med kidnappning av inuiter på Grönland, anläggande av kolonin Tranquebar i södra Indien och något senare etablering av kolonier i Västafrika och i Karibien. Kolonierna i Västindien var i danska händer fram till 1917. 

Vad tror Shachar att de danska kolonialisterna ägnade sig åt på Guldkusten, på sockerplantagerna på St Croix? Slavhandel och slaveri var en central aktivitet i den danska Atlantpolitiken. Sverige var förvisso mindre ”framgångsrikt” men kom ändå att spela en betydande roll inom denna smutsiga hantering under 1700-talets slut och 1800-talets början, något som nyligen visats i flera historiska studier. 

Läs mer: Nathan Shachar eldar på auktoritära krafter 

Tyskland har också en mycket längre kolonial historia än vad Shachar verkar känna till. Brandenburgkompaniet var en aktiv part i expansionen av den transatlantiska slavhandeln vid 1600-talets slut. Svenska Afrikakompaniets ledande aktör Henrik Karloff var av tysk börd. Till detta kommer det sena 1800-talets tyska koloniala politik på flera håll i Afrika. En minst sagt blodig historia med konsekvenser än i dag.

Och så har vi Danmarks och Sveriges relationer till Sápmi och de samiska befolkningarna. Är inte fördrivningar, tvångsmission, stöld av kulturarv, mark och vatten under hundratals år någonting som kan kallas kolonialism och koloniala ärenden? 

Det här är historier som knappt uppmärksammats förr, men som under de 40 år som gått sedan ”Orientalism” publicerades blivit föremål för just empiriska studier. 

Jonas Monié Nordin är docent i historisk arkeologi

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: