Så mycket tjänar landets kulturchefer

16 juli 2019

Birgitta Svendén, vd och operachef på Kungliga Operan: 1,724 miljoner i årslön under 2018, motsvarande 143.000 kronor i månaden.

Amanda Lind (MP), kultur- och demokratiminister: 136.000 kronor i månaden. Ministrarnas lön är densamma och beslutas av Statsrådsarvodesnämnden.

Amanda Lind (MP) Foto: Alexander Mahmoud

Anna Serner, vd på Svenska Filminstitutet (SFI): 130.305 kronor i månaden. Bland förmånerna ingår tjänstebil, och ersättning för bredband och strömningstjänster som visar film och tv.

Anna Serner Foto: Eero Hannukainen/TT

Jesper Larsson, tillträdande vd på Kulturhuset Stadsteatern: 130.000 kronor i månaden. Bland förmånerna ingår sjukförsäkring, livförsäkring och chefspension.

Foto: Kulturhuset Stadsteatern

Eirik Stubø, tidigare teaterchef på Dramaten (slutade i april, 2019): 1,409 miljoner kronor i årslön år 2018, motsvarande 116.000 kronor i månaden.

Eirik Stubø Foto: Magnus Hallgren

Robert Olsson, kulturdirektör i Stockholms stad: 115.200 kronor i månaden. 

Robert Olsson Foto: Ola Axman/TT

Michael Bojesen, vd och teaterchef på Malmö Opera: 115.000 kronor i månaden och förmånsvärde för bil på 3.042 kronor.

Gitte Ørskou, tillträdande överintendent på Moderna museet: 107.000 kronor i månaden. Bland förmånerna ingår rätten att få ersättning för styrkta kostnader för fyra resor i månaden med valfritt färdmedel mellan Brabrand, Danmark och Stockholm.

Gitte Ørskou Foto: Christine Olsson/TT

Susanna Pettersson, överintendent på Nationalmuseum: 105.000 kronor i månaden. Bland förmånerna ingår en övernattningsbostad på Södermalm som hon ersätts för med 12.000 kronor i månaden, samt hemresor till Helsingfors varje helg.

Susanna Pettersson vid återinvigningen av Nationalmuseum. Foto: Henrik Montgomery/TT

Magnus Aspegren, vd på Riksteatern: 105.000 kronor i månaden.

Christina Björklund, vd på Göteborgsoperan: 104.500 kronor i månaden. Har en sjukvårdsförsäkring med ett förmånsvärde på 377 kronor/månad som hon blir beskattad för.

Lars Amréus, riksantikvarie och chef på Riksantikvarieämbetet: 102.300 kronor i månaden. 

Joakim Malmström, överintendent på Naturhistoriska riksmuseet: 100.600 kronor i månaden. Har en parkeringsförmån. 

Ann Follin, överintendent på Statens museer för världskultur: 98.400 kronor i månader. Bland förmånerna ingår att hon erhåller ersättning för logikostnader i Göteborg, där myndigheten har sitt säte.

Björn Sandmark, vd och teaterchef på Göteborgs stadsteater: 98.200 kronor i månaden. Bland förmånerna ingår en sjukvårdsförsäkring med förmånsvärdet 469 kronor per månad. 

Maria Jansén, överintendent på Statens historiska museer: 96.800 kronor i månaden. 

Staffan Forssell, generaldirektör på Statens kulturråd: 95.900 kronor i månaden. 

Staffan Forssell Foto: Sören Andersson/TT

Karin Grönvall, riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket: 95.000 kronor i månaden. Rätt till förmånen av fri bil.

Karin Grönvall Foto: Jonas Ekströmer/TT

Karin Åström Iko, riksarkivarie och myndighetschef på Riksarkivet: 94.600 kronor i månaden. Innehar även en bilförmån från Kulturdepartementet. 

Magdalena Malm, direktör för Statens konstråd: 87.000 kronor i månaden.

Magdalena Malm Foto: Marc Femenia

Läs mer: ”Jämfört med näringslivet är kulturchefernas löner för låga”, säger Anna Serner 

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: