Sex kungliga akademier: ”Digitalisera det svenska kulturarvet”

17 april 2019

En grundläggande förutsättning för att en nation eller ett språkområde skall kunna göra sig gällande i forskning och andra sammanhang, är att det skriftliga kulturarvet digitaliseras. Det skriver Kungliga Vitterhetsakademiens preses Anders Cullhed i en uppmaning till regeringen.

I skrivelsen påpekas som exempel att Norge har digitaliserat alla böcker på norska och nu håller på att avsluta motsvarande process med sina dagstidningar. ”I Sverige har däremot inga offentliga medel avsatts för systematisk digitalisering av detta erkänt viktiga material.”

Vitterhetsakademien föreslår med skärpa att den ideella föreningen Litteraturbanken bör finansieras med offentliga medel. Litteraturbanken initierades 2004 och har sedan dess med framgång digitaliserat mängder av texter, senast av författare som Artur Lundkvist och Barbro Alving (Bang).

En mängd tunga kungliga institutioner ansluter sig till uppmaningen, för att ”framhäva allvaret i situationen”. Till dessa hör bland annat Vetenskapsakademien, Musikaliska Akademien och Svenska Akademien.

Skrivelsen har dessutom undertecknats av drygt 30 internationella institutioner som på olika sätt arbetar med svenska språket. Här finns universitetsinstitutioner och skandinavistiska forskningscentra från Frankfurt till Los Angeles.

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: