Språkkrönika: Katter ger katten i att kommunicera

15 april 2019

Men om du bekänt dig till kattkategorin är det ganska troligt att katten själv ger katten i det, så länge den får tillräckligt med mat, kel, lek och tillsyn.

Ny forskning visar att missarna mycket väl kan höra att vi tilltalar dem – men ändå ofta väljer att ignorera oss. Många hundar verkar måna om att kommunicera med sina ägare. En amerikansk forskare hävdar att han har lyckats lära sin collie att ”förstå” och reagera på över 1.000 engelska ord.

Först nu har vetenskapen mer på allvar inriktat sig på katternas förmåga att lystra till det vi säger. Forskare i evolutionär psykologi vid Tokyos universitet har intresserat sig för om missarna kan skilja mellan sina kattnamn och andra typer av ord. I ett experiment plockade de katter både från vanliga hushåll och från ett katthem, för att se om namnen skulle få djuren att spetsa öronen lite extra. 

Katterna fick först höra inspelningar med en rad vanliga substantiv och andra katters namn – innan de till slut hörde sitt eget namn spelas upp. Allt registrerades samtidigt på video, som sedan analyserades noga. Man iakttog subtila skillnader i katternas reaktion på olika ord: öron- och huvudrörelser, jamanden, svansföring och förflyttningar. 

I olika versioner spelade forskarna också in både sig själva och katternas ägare, för att kolla om katterna skulle bete sig annorlunda om de hörde orden uttalas av främmande eller bekanta röster. I de flesta fall ändrade katterna sitt beteende när de hörde sitt namn, oavsett om de andra orden hade en liknande ljudstruktur som namnet eller ej – eller om det var matte eller en främling som uttalade orden.

I Sverige har språkforskaren Susanne Schötz ägnat flera år åt att studera hur katterna själva uttrycker sig i samvaron med oss människor. I år har hon sammanfattat sina fynd i boken ”Kattens hemliga språk” (Forum förlag). Det är uppenbart att katterna har en rad sätt att kommunicera med varandra, och helt andra sätt att påkalla vår uppmärksamhet – de jamar i princip bara i sin kontakt med människor. I de fall de tycker att det är nödvändigt.

Maria Arnstad är redaktör på Språktidningen.

maria@spraktidningen.se 

Veckans språkfrågor publiceras i samarbete med Språktidningen och Språkrådet.

Läs fler frågor här 

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: