Språkkrönika: Om språket som en omväg för god stämning

20 maj 2019

Det kan eventuellt vara så att jag ibland uttrycker mig lite glidande och vagt i diskussioner eller när jag ska framföra en åsikt. Jag använder gärna ord som eventuellt, kanskelite eller möjligen för att lätta upp samtal och inte låta alltför stensäker, kritisk eller skrytsam. Inom språkvetenskapen kallas det för hedging.

Hedges är oftast adverb eller adjektiv men kan också vara fraser, till exempel tror jag. En hedge används för att mildra ett påstående och på svenska är nog den bästa översättningen gardering eller att gardera sig.

Lingvisterna George och Robin Lakoff satte hedges på kartan i början 1970-talet och Robin Lakoffs sociolingvistiska studier om könskodat språk fick därefter stort genomslag. Hon menar att hedges, tillsammans med andra former av överartigheter, är typiska för kvinnligt språk, vilket hon bland annat diskuterar i boken ”Language and woman’s place” från 1975. Jag är alltså själv i allra högsta grad skyldig och garderar mig allt som oftast med ett kanske eller jag är inte säker – mest för att jag försöker låta lite trevlig, tror jag.

Även detta intresserade Robin Lakoff, som 1973 i ”The logic of politeness” lanserade ett slags ”artighetsprincip” för samtal. Principen fastslår att god kommunikation följer tre maximer: den är inte påträngande, den ger mottagaren alternativ och den får mottagaren att må bra. Och nog är det just det man vill uppnå när man garderar sig med dessa språkliga omvägar – helt enkelt att skapa lite god stämning.

Men visst, blir omvägarna för långa och garderingarna sker på bekostnad av innehållet så kan det i stället få motsatt effekt och skapa både missförstånd och dålig stämning. Jag vågar dock påstå att motsatsen är värre – att helt skippa garderingarna och uttrycka sig tvärsäkert, utan att ta hänsyn till andras åsikter.

Robin Lakoff kallar det flouting the maxims, alltså att trotsa artighetsprincipens maximer, och jag är ganska säker på att även det bidrar till rätt dålig stämning.

Tror jag.

Karin Skagerberg är redaktör på Språktidningen.

karin@spraktidningen.se 

Veckans språkfrågor publiceras i samarbete med Språktidningen och Språkrådet.

Läs fler frågor här 

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: