Suzanne Gottfarb: Aningslöst av Rikard Bergqvist om vilka associationer en krokig lösnäsa väcker

17 januari 2022

Rikard Bergqvist hävdar tvärsäkert i en replik i DN Kultur (12/1) att Edit Piafs låtskrivare Raymond Asso inte skulle ha judiska rötter. Därmed sopar han under mattan det problematiska med en klassisk antisemitisk stereotyp.

Att många judar av begripliga skäl dolde sin judiska bakgrund under 1930 och 40-talen är välkänt. Det finns flera kända fall där inte ens de egna barnen känt till sin förälders judiska rötter förrän långt senare. Ett par källor hänvisar till Assos judiska bakgrund. Uppgift står mot uppgift. Den slutgiltiga hundraprocentiga sanningen går förmodligen inte att få fram. Men det är att skifta fokus från huvudfrågan. Att det över huvud taget förekommer uppgifter om Assos judiska bakgrund är tillräckligt för att det blir problematiskt att framställa honom genom en välkänd nidbild av en jude.

Det förefaller mig märkligt att Rikard Bergqvist skulle vara så aningslös att han inte förstår vad en gigantisk krokig lösnäsa på en teaterscen väcker för associationer.

Läs mer:

Suzanne Gottfarb: Den antisemitiska karikatyren på Göta Lejon är osmaklig

Rikard Bergqvist: Det har aldrig varit min mening att sprida antisemitiska nidbilder

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: