Svenska Akademien går in i ett intensivt Nobelskede

17 september 2019

En högtidssammankomst med inval av fyra nya kvinnliga ledamöter ska förberedas. Mats Malm, Akademiens ständige sekreterare, glädjer sig mycket åt detta och att Akademien för första gången på 30 år blir fulltalig.

Men först väntar Nobelprisen i litteratur. I år är de två och ska till skillnad från tidigare meddelas på ett bestämt datum. Det är den utökade Nobelkommitténs uppgift att lägga fram två förslag på pristagare som Akademien sedan ska fastställa.

– Sommaren har ju bestått av intensiv läsning av väldigt många väldigt bra böcker för alla inom Nobelkommittén och Akademien och nu samlas vi för att förbereda allting kring Nobelprisen, säger Mats Malm.

– Nobelkommittén kommer att lämna oss förslag inför den 10 oktober och där har vi några tillfällen på oss att diskutera och fatta beslut.

TT: Vad händer om Akademien säger nej till kommitténs två förslag?

– Det tror jag inte kommer att hända. Det vore väldigt osannolikt. Vi har ju kontakt hela tiden och allting flyter väldigt väl.

Men Mats Malm har inte enbart läst potentiella Nobelpristagare utan även de två journalisterna Christian Catomeris och Knut Kainz Rogneruds bok "Svenska Akademien. Makten, kvinnorna och pengarna". Boken är en granskning av Akademiens kris efter avslöjandena om kulturprofilen och ett försök att blicka bakåt och förstå bakgrunden till Akademiens problem.

– Man kan förstå att allt inte blir faktamässigt korrekt i en sådan bok men jag kommenterar inte enskilda missuppfattningar eller felaktigheter. Men jag kan väl säga att på flera punkter har vi samma uppfattning. Organisationer som denna behöver hela tiden utveckla sina former och sin tydlighet, och det har ju Akademien arbetat hårt med de senaste åren, vi har kommit en god bit på väg och arbetet fortsätter, säger Mats Malm.

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: